Wyróżnienia - Polsko - Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego

(+48) 126524248
(+48) 126524248
(+48) 126524248
Przejdź do treści
Wyróżnienia i wkład Towarzystwa w działalność publiczną
Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej dla dr. Elmara Spanckena.
26 września 2019 r.
Laudacja dla Elmara Spanckena - wygłoszona przez dr. Łukasza Cichockiego.
Krzyż Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec dla dr. n. med. Andrzeja Cechnickiego.
Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej dla dr. Fryderyka Leidingera.
Rok 2010
Federalny Krzyż Zasługi dla Marii Pałuby za wieloletnią polsko-niemiecką współpracę w dziedzinie psychiatrii.

Była dyrektor szpitala psychiatrycznego w Tworkach i członek założyciel PNTZP, dr med. Maria Pałuba, została odznaczona 4 marca 2008 r. Federalnym Krzyżem Zasługi przez Juttę Frasch, działającą w imieniu prezydenta Niemiec Horsta Köhlera. Dr. Maria Pałuba od wielu lat pracuje nad wyeliminowaniem uprzedzeń wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. W tym kontekście organizowała wystawy sztuki w wielu krajach europejskich, jak również w USA. Dzięki jej zaangażowaniu zawarto jedno z pierwszych polsko-niemieckich partnerstw w dziedzinie psychiatrii między szpitalem w Tworkach a kliniką psychiatryczną w Dortmundzie.
Wyróżnienie Pro Publico Bono.

11 listopada.2007 r. w Święto Niepodległości odbył się finał IX Edycji Konkursu Pro Publico Bono na najlepsze Dzieło Obywatelskie.
W kategorii: Kontakty dyplomatyczne i międzynarodowe, integracja europejska i dyplomacja społeczna, Polsko – Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego otrzymało wyróżnienie za dzieło: "Być razem, być obok - bliskość czy obcość? Polsko-Niemieckie Partnerstwa w dziedzinie psychiatrii jako przykład współdziałania w jednoczącej się Europie".
Nagroda Polsko - Niemiecka za 2000 r.

15 listopada 2000 r. PNTZP otrzymało w Warszawie z rąk ministrów spraw zagranicznych Władysława Bartoszewskiego i Joschki Fischera Nagrodę Polsko - Niemiecką za szczególne zasługi dla rozwoju stosunków polsko - niemieckich w roku 2000. Nagroda Polsko - Niemiecka została ustanowiona przez rządy Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec na mocy artykułu 35 Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 roku.
Celem Nagrody jest uhonorowanie wybitnych osobistości oraz instytucji szczególnie zasłużonych dla stosunków polsko - niemieckich.
Adres
Polsko - Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego
30-393 Kraków, ul. Babińskiego 29
Telefon
(+48) 126524248
Email
lukasz.kaczka@babinski.pl
Strona nie zawiera elementów badających aktywność użytkownika.    Klauzula informacyjna RODO.
Strona nie zawiera elementów badających aktywność użytkownika.    Klauzula informacyjna RODO.
Wróć do spisu treści