DZIAŁANIA - Polsko - Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego

(+48) 126524248
(+48) 126524248
(+48) 126524248
Przejdź do treści
NASZE DZIAŁANIA
Sympozja

Doroczne Sympozja PNTZP odbywają się już od 30 lat. Są okazją dla spotkań przedstawicieli coraz liczniejszych Partnerstw polsko-niemieckich i wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy profesjonalistami w dziedzinie psychiatrii, neurologii, psychologii, socjologii itd. Tematy Sympozjów obok specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego gromadzą również filozofów, socjologów, historyków. Towarzystwo poza wspieraniem profesjonalnej wymiany doświadczeń w zakresie psychiatrii, stawiało sobie za główny cel pracę nad pamięcią i przezwyciężaniem wzajemnych uprzedzeń pomiędzy naszymi narodami, poruszało treści historyczne, etyczne i polityczne i niejednokrotnie podejmowało trudne polsko-niemieckie tematy tabu. Podczas rozlicznych spotkań, seminariów i dorocznych sympozjów poddaje się otwartej dyskusji tematy tabu i wzajemne uprzedzenia, poznaje realia panujące w obu krajach. W organizowanych przez nas sympozjach uczestniczą politycy, historycy, etycy, socjologowie i lekarze. Co roku spotkania gromadzą przeszło 200 uczestników z Polski i Niemiec.
Publikacje

Towarzystwo jest wydawcą czasopisma "Dialog". Na naszej stronie można zapoznać się z opublikowanymi w nim artykułami.
Partnerstwa

To bezpośrednia współpraca pomiędzy szpitalami psychiatrycznymi bądź stowarzyszeniami lokalnymi działającymi na rzecz pacjentów.
Archiwalia
to co już się wydarzyło...

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o minionych wydarzeniach - sympozjach, wymianach, spotkaniach.
Adres
Polsko - Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego
30-393 Kraków, ul. Babińskiego 29
Telefon
(+48) 126524248
Email
lukasz.kaczka@babinski.pl
Strona nie zawiera elementów badających aktywność użytkownika.    Klauzula informacyjna RODO.
Strona nie zawiera elementów badających aktywność użytkownika.    Klauzula informacyjna RODO.
Wróć do spisu treści