Strona główna - Polsko - Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego

(+48) 126524248
(+48) 126524248
(+48) 126524248
Przejdź do treści
Polsko - Niemieckie Towarzystwo
Zdrowia PsychicznegoAKTUALNOŚCI
Bedburg - Hau, 26 - 28 września 2024
Szanowni Członkowie i Przyjaciele
Polsko Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego,

Polsko Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego pragnie aktywnie wesprzeć zbiórkę zorganizowaną przez Pana Krzysztofa Nazimka - Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi Śląskiej w Opolu oraz członka Zarządu Towarzystwa (zbiórka jest organizowana we współpracy z Opolskim Caritasem).
Zebrane środki finansowe posłużą do zakupu sprzętu medycznego dla ukraińskich szpitali psychiatrycznych we Lwowie i Iwanofrankowsku (wszystkie zakupy będą uzgadniane z lekarzami ukraińskimi).
Pieniądze można przelać na numer rachunku bankowego:
IBAN: PL 04 8867 0005 2001 0000 0811 0001
SWIFT/BIC; POLUPLPR
w tytule przelewu proszę o dopisek „Szpital w Kulparkowie” lub „Szpital we Lwowie”

Stowarzyszenie Caritas Christi
ul. Szpitalna 6
48-140 Branice
W miarę Państwa możliwości bardzo prosimy o wsparcie powyższej zbiórki.
OŚWIADCZENIE

Polsko - Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego z całą mocą sprzeciwia się atakowi wojsk rosyjskich na Ukrainę. Tocząca się wojna pochłania kolejne ofiary, w tym także tych, którzy nie mogą się bronić: dzieci, osoby starsze, osoby z zaburzeniami psychicznymi. Bezwzględność i przemoc pozostawiają swoje konsekwencje. Dotykają one nie tylko ofiar, ale także sprawców przemocy.
 
Wzywamy władze Federacji Rosyjskiej do natychmiastowego przerwania walk, umożliwienia dostarczenia pomocy humanitarnej i rozpoczęcia rozmów pokojowych.
 
Zajmujemy stanowisko w tej sprawie nie tylko z powodów ogólnoludzkich i medycznych wartości - ochrony życia i zdrowia. Nasza wieloletnia współpraca z Ukrainą, pomoc w organizowaniu, wyposażaniu i prowadzeniu placówek leczniczych nie pozwala nam milczeć w sytuacji dziejącej się krzywdy, śmierci, zniszczenia. Wyrażamy nadzieję, że nasz głos, wśród wielu innych podobnych głosów, przyczyni się do zatrzymania przemocy i pozwoli podjąć dialog służący pokojowi i ochronie życia.

NASZE CELE

Najważniejszym jest rozwój i umocnienie partnerskich stosunków na różnych płaszczyznach pomiędzy polską i niemiecką psychiatrią. Realizacja tego celu odbywa się m.in. poprzez liczne spotkania, seminaria, sympozja, podczas których otwarcie poddaje się dyskusji tematy tabu oraz poznaje codzienność w obu krajach.
TOWARZYSTWO

Polsko - Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego rozpoczęło swoją działalność w roku 1989 i postawiło sobie za cel budowanie porozumienia pomiędzy Polakami i Niemcami w oparciu o refleksję nad historią obu krajów oraz poprzez współtworzenie polsko - niemieckich stosunków w dziedzinie psychiatrii. Cele sprzed 30 lat są nadal bardzo aktualne i z perspektywy czasu można stwierdzić, iż wpisywały się w działania wspierające stopniowe zmiany polityczne, tj. jednoczenie się Europy.
NASZE DZIAŁANIA

Sympozja, współpraca, partnerstwa, inspiracje...
ARCHIWALIA

To co się już wydarzyło...
Adres
Polsko - Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego
30-393 Kraków, ul. Babińskiego 29
Telefon
(+48) 126524248
Email
lukasz.kaczka@babinski.pl
Strona nie zawiera elementów badających aktywność użytkownika.    Klauzula informacyjna RODO.
Strona nie zawiera elementów badających aktywność użytkownika.    Klauzula informacyjna RODO.
Wróć do spisu treści