SYMPOZJA - Polsko - Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego

(+48) 126524248
(+48) 126524248
(+48) 126524248
Przejdź do treści
Sympozja
Polsko - Niemieckie
Doroczne Sympozja PNTZP odbywają się już od 30 lat. Są okazją do spotkań przedstawicieli coraz liczniejszych Partnerstw polsko-niemieckich oraz wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy profesjonalistami w dziedzinie psychiatrii, neurologii, psychologii, socjologii itd. Tematy Sympozjów obok specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego gromadzą również filozofów, socjologów, historyków.
Towarzystwo poza wspieraniem profesjonalnej wymiany doświadczeń w zakresie psychiatrii, stawiało sobie za główny cel pracę nad pamięcią i przezwyciężaniem wzajemnych uprzedzeń pomiędzy naszymi narodami, poruszało treści historyczne, etyczne i polityczne oraz niejednokrotnie podejmowało trudne polsko-niemieckie tematy tabu. Podczas rozlicznych spotkań, seminariów i dorocznych sympozjów poddaje się otwartej dyskusji tematy tabu i wzajemne uprzedzenia, poznaje realia panujące w obu krajach. W organizowanych przez nas sympozjach uczestniczą politycy, historycy, etycy, socjologowie i lekarze. Co roku spotkania gromadzą  przeszło 200 uczestników z Polski i Niemiec.
XXX Polsko - Niemieckie Sympozjum

Warszawa, 26 - 28 września 2019

W  tym roku świętujemy XXX urodziny naszego Towarzystwa, to szczególna okazja dająca szansę zarówno na spojrzenie wstecz i podsumowanie tych trzydziestu lat, jak i na wybiegnięcie w przyszłość i sformułowanie wizji dalszej współpracy. W załączeniu projekt programu konferencji, której temat brzmi "Psychiatria w czasach społecznej niepewności".
Z różnych powodów w cywilizacji Zachodu, także w Polsce i w Niemczech, pojawiło się poczucie społecznej niepewności. Składają się na to najprawdopodobniej zarówno czynniki o charakterze ekonomicznym, egzystencjalnym (zawieszenie, rozmycie pojęcia prawdy), politycznym, jak i te związane z charakterem języka, którym się komunikujemy. Będziemy reflektować te zjawiska z różnych perspektyw, a także spróbujemy znaleźć odpowiedzi na trudności, które niesie nasz czas.
XXX Sympozjum naszego Towarzystwa odbyło się w dniach od 26 do 28 września 2019 r. w Warszawie. Stolica naszego kraju, w której  bardzo serdecznie i gościnnie przyjęła nas profesor Maria  Załuska, pozwoliła na kontakt ze światem polityki i przyjrzenia się zmianom w modelach organizacyjnych polskiej psychiatrii. One także stanowią część odpowiedzi na wyzwania, które niesie teraźniejszość.
Sympozjum otrzymało wsparcie finansowe Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej.
Das Symposium erhielt finanzielle Unterstützung der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit.
Adres
Polsko - Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego
30-393 Kraków, ul. Babińskiego 29
Telefon
(+48) 126524248
Email
lukasz.kaczka@babinski.pl
Strona nie zawiera elementów badających aktywność użytkownika.    Klauzula informacyjna RODO.
Strona nie zawiera elementów badających aktywność użytkownika.    Klauzula informacyjna RODO.
Wróć do spisu treści