Sympozja - archiwum - Polsko - Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego

(+48) 126524248
(+48) 126524248
(+48) 126524248
Przejdź do treści
Sympozja
w latach poprzednich
Doroczne Sympozja PNTZP odbywają się już od 30 lat...
XXIX Polsko - Niemieckie Sympozjum
Sympozjum odbyło się w dniach 27 - 29 września 2018 r. w  Gütersloh, w Niemczech pt.: "Nie mamy już czasu. Psychiatria: czas i pieniądz". Celem Sympozjum było poruszenie kilku istotnych kwestii, m.in. świadomość upływu czasu, przemijania, konsekwencji, jakie to dla nas wszystkich niesie. Związane z czasem są różnorodne ograniczenia, wielość zadań, jakie niesie ze sobą życie. Stąd tytułowe "na to nie mamy czasu".
Na co warto mieć czas, jak sobie radzić z tym ograniczeniami, jak dobrze wykorzystywać swój czas? To były tematy rozmów i wymiany doświadczeń.
Kolejny temat, który był obecny w trakcie naszego Sympozjum to zagadnienia związane z psychogeriatrią, bardzo ważnym, a często zaniedbywanym obszarem psychiatrii. Jak znaleźć czas dla osób wieku podeszłym, jak zorganizować opiekę nad nimi. Ważną inspiracją w odpowiedzi na te pytania mogą być doświadczenia ośrodka w Gütersloh, który należy do wiodących centrów psychogeriatrii w Niemczech. Psychogeriatrii także w znaczeniu opieki środowiskowej.
XXVIII Polsko - Niemieckie Sympozjum
Sympozjum pt: "Codzienność w psychiatrii – dokąd chcemy zmierzać?“ odbyło się w Krakowie w dniach od 28 do 30 września 2017 r.
XXVIII Sympozjum Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego oraz XV Forum Psychiatrii Środowiskowej, Beneficjentów, Rodzin i Profesjonalistów wpisały się w obchody 100-lecia istnienia Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.
XXVII Polsko - Niemieckie Sympozjum
Berlin-Neukölln, 29 września - 1 października 2016 r.
Co nas łączy? Co nas dzieli? PNTZP w okresie przemian.
XXVI Polsko - Niemieckie Sympozjum
Gdańsk, 24 - 27 września 2015 r.
Odwaga solidarności  - wyzwania i szanse współczesnej psychiatrii.
XXV Polsko - Niemieckie Sympozjum
Zwiefalten 2014
Życie bez cierpienia?
XXIV Polsko - Niemieckie Sympozjum
Wrocław 2013
Psychiatria naszych marzeń. Przyszłość zaczyna się dzisiaj.
XXIII Polsko - Niemieckie Sympozjum
Bielefeld 2012
Czy są jeszcze zdrowi? Niebezpieczne trendy w psychiatrii w Niemczech i Polsce.
XXII Polsko - Niemieckie Sympozjum
Oświęcim 2011
Psychiatria potrzebuje zaufania.
XXI Polsko - Niemieckie Sympozjum
Paderborn 2010
Partnerstwo ponad granicami. Spotkanie - Dialog - Wytrwanie.
XX Polsko - Niemieckie Sympozjum
Lublin 2009
Wśród swoich... Potrzeby chorych psychicznie i odpowiedzialność lokalnej społeczności.
XIX Polsko - Niemieckie Sympozjum
Berlin 2008
Zestarzeć się i umrzeć u siebie - w Polsce i w Niemczech.
XVIII Polsko - Niemieckie Sympozjum
Opole 2007
Utrata i zdrowie psychiczne. Pozbawiony ojczyzny - uciekinier.
XVII Polsko - Niemieckie Sympozjum
Ravensburg 2006
Psychiatria a więź społeczna. Deregulacja ogranicza integrację.
XVI Polsko - Niemieckie Sympozjum
Łódź 2005
Los(y) ludzki(e) w krytycznych czasach. Pamięć-Kryzys-Rozwój.
XV Polsko - Niemieckie Sympozjum
Mönchengladbach 2004
Stare sąsiedztwo - nowe partnerstwo. Europejska integracja i zdrowie psychiczne.
XIV Polsko - Niemieckie Sympozjum
Suwałki 2003
Obcość i swojskość.
XIII Polsko - Niemieckie Sympozjum
Rendsburg 2002
Życie i praca / życie bez pracy.
XII Polsko - Niemieckie Sympozjum
Bydgoszcz 2001
Człowiek a rynek, postęp i zagrożenia. Dokąd zmierzasz, psychiatrio?
XI Polsko - Niemieckie Sympozjum
Münster 2000
Przekraczanie granic: psychiatria w dialogu.
X Polsko - Niemieckie Sympozjum
Kraków 1999
Wolność i odpowiedzialność. Podstawa psychiatrycznego działania.
IX Polsko - Niemieckie Sympozjum
Bedburg - Hau 1998
Odpowiedzialność gminy - marzenie czy rzeczywistość? Kto jest odpowiedzialny za chronicznie chorych psychicznie?
VIII Polsko - Niemieckie Sympozjum
Popowo 1997
Wartość i znaczenie pracy dla osób chorych psychicznie.
VII Polsko - Niemieckie Sympozjum
Riedstadt 1996
Od szpitala psychiatrycznego do oddziału przy szpitalu ogólnym - granice i możliwości.
VI Polsko - Niemieckie Sympozjum
Rybnik 1995
Od pacjenta do osoby. Perspektywy deinstytucjonalizacji.
V Polsko - Niemieckie Sympozjum
Wulkow 1994
Psychiatria w okresie przemian społecznych.
IV Polsko - Niemieckie Sympozjum
Bielsko-Biała 1993
Partnerstwa. Polsko-Niemieckie partnerstwa jako propozycja dla międzynarodowej współpracy w Europie.
III Polsko - Niemieckie Sympozjum
Bethel 1992
Psychiatria po Oświęcimiu.
II Polsko - Niemieckie Sympozjum
Gniezno 1991
Reforma w Psychiatrii. Konsekwencje przewidywanej reformy służby zdrowia dla psychiatrii w Polsce oraz doświadczenia reformy w Niemczech.
I Polsko - Niemieckie Sympozjum
Münster 1990
Twarz drugiego/Gesicht des Anderen.
Adres
Polsko - Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego
30-393 Kraków, ul. Babińskiego 29
Telefon
(+48) 126524248
Email
lukasz.kaczka@babinski.pl
Strona nie zawiera elementów badających aktywność użytkownika.    Klauzula informacyjna RODO.
Strona nie zawiera elementów badających aktywność użytkownika.    Klauzula informacyjna RODO.
Wróć do spisu treści