Polsko - Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego

(+48) 126524248
(+48) 126524248
(+48) 126524248
Przejdź do treści
Polsko - Niemieckie Towarzystwo
Zdrowia PsychicznegoXXXI Polsko - Niemieckie Sympozjum
Oldenburg, 23 - 25 września 2021

Drogie Koleżanki i Koledzy, Przyjaciele Polsko - Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego,
po wspólnym namyśle nad aktualną sytuacją, stojąc wobec faktu, że Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego przeniósł Zjazd PTP na 24-26 września br. podjęliśmy decyzję o przeniesieniu Sympozjum w Oldenburgu na przyszły rok tj. 23 -25 września 2021 r. Przemawia za tym zarówno niepewna sytuacja epidemiologiczna, jak i zaangażowanie wielu z nas zarówno w działalność PNTZP jak i PTP (liczę, że spotkamy się na Zjeździe PTP). Mam nadzieję i życzę Wam serdecznie, że ten trudny czas, który wszyscy przeżywamy nie tylko uda się nam przetrwać, ale że stanie stanie się okazją do odkrycia na nowo nieco spowszedniałych wartości.

Łukasz Cichocki
Przewodniczący Polsko - Niemieckiego Towarzystwo Zdrowia Psychicznego
NASZE CELE

Najważniejszym jest rozwój i umocnienie partnerskich stosunków na różnych płaszczyznach pomiędzy polską i niemiecką psychiatrią. Realizacja tego celu odbywa się m.in. poprzez liczne spotkania, seminaria, sympozja, podczas których otwarcie poddaje się dyskusji tematy tabu oraz poznaje codzienność w obu krajach.
TOWARZYSTWO

Polsko - Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego rozpoczęło swoją działalność w roku 1989 i postawiło sobie za cel budowanie porozumienia pomiędzy Polakami i Niemcami w oparciu o refleksję nad historią obu krajów oraz poprzez współtworzenie polsko - niemieckich stosunków w dziedzinie psychiatrii. Cele sprzed 30 lat są nadal bardzo aktualne i z perspektywy czasu można stwierdzić, iż wpisywały się w działania wspierające stopniowe zmiany polityczne, tj. jednoczenie się Europy.
NASZE DZIAŁANIA
To, czym się zajmujemy

Sympozja, współpraca, partnerstwa, inspiracje...
ARCHIWALIA

To co się już wydarzyło...
Adres
Polsko - Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego
30-393 Kraków, ul. Babińskiego 29
Telefon
(+48) 126524248
Email
lukasz.kaczka@babinski.pl
Strona nie zawiera elementów badających aktywność użytkownika.    Klauzula informacyjna RODO.
Strona nie zawiera elementów badających aktywność użytkownika.    Klauzula informacyjna RODO.
Wróć do spisu treści