• kontakt
 • mapa serwisu
O Towarzystwie

Zarząd Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego

Honorowi Przewodniczący:


dr hab. Andrzej Cechnicki, Zakład Psychiatrii Środowiskowej, UJ CM Kraków

Prof. Klaus Dorner, Hamburg


Przewodniczący: dr Elmar Spancken, psychiatra, Mönchengladbach
Wiceprzewodniczący: dr Łukasz Cichocki, psychiatra, Kraków


Sekretarz: dr Artur Kochański, Lublin

                  Ralf Aßfalg, Zwiefalten

 

Skarbnik: dr Jerzy Kubiak, Kraków
                 Karl-Peter Röhl, Bedburg-Hau

 

Członkowie Zarządu (Polska): 

Prof. dr hab. Maria Załuska, psychiatra, Warszawa

Prof. dr hab. Józef K. Gierowski, Kraków
mgr Elżbieta Maludzińska, Bydgoszcz

Prof. Marcin Ziółkowski, Bydgoszcz
mgr Krzysztof Nazimek, Opole

dr Maria Waloszek-Brzozoń, Opole

Członkowie Zarządu (Niemcy):

dr Niels Pörksen, Bielefeld
dr Bernd Meißnest
dr Rudolf Metzger, Bad Schussenried

dr Helena Lacki, Kaarst

dr Werner Schütze, Berlin

Daniela Brandtner, Bielefeld

Jolanta Weglowski, Bad SchussenriedKomisja Rewizyjna:
dr Piotr Błądziński, Kraków
dr Marta Cichońska, Kraków
dr Ralf Seidel, Mönchengladbach
dr Stefan Rickens,

 

Jak do nas dołączyć? Jak pomóc?


Mogą Państwo wesprzeć Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego w realizacji jego statutowych celów

 • deklarując swoje członkostwo. W tym celu należy wypełnić i przesłać do sekretariatu deklarację oraz opłacić składkę członkowską. Składka członkowska wynosi 100 zł rocznie.
 • ofiarowując wsparcie finansowe w dowolnej wysokości.

 


Składkę członkowską należy wpłacić na konto: 65 1240 1431 1111 0000 1044 9242

                                                                        Bank PekaO S.A. Oddział Kraków


                           w tytule przelewu prosimy wpisać: Imię i nazwisko składka PNTZP z rok...


 UWAGA!

Uchwałą Zarządu PNTZP z dnia 5 czerwca 2014r. wprowadzona została abolicja składkowa za lata 2009-2012.

Prosimy o regulowanie składek od 2013r. i dalej...

 

 

Cele Towarzystwa

 

Spotkanie i porozumienie między Polakami i Niemcami

 

Polsko - Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego postawiło sobie jako najważniejszy cel rozwój i umocnienie partnerskich stosunków na różnych płaszczyznach pomiędzy polską i niemiecką psychiatrią. Realizacja tego celu odbywa się m.in. poprzez liczne spotkania, seminaria, sympozja, podczas których otwarcie poddaje się dyskusji tematy tabu oraz poznaje codzienność w obu krajach.

 

Wspólny rozwój psychiatrii szanującej ludzką godność

 

Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego ze względu na swoje historyczne korzenie reflektowania nadużyć w psychiatrii w okresie narodowego socjalizmu, kiedy psychiatria dysponowała władzą i przyczyniła się do masowych mordów pacjentów, postrzega jako swój obowiązek rozwój psychiatrii zorientowanej na osobę ludzką, szacunek dla godności, woli i indywidualności każdego człowieka.

 

Dlatego też tematy etyczne są stałym punktem dyskusji nie tylko na sympozjach, ale również coraz częściej z pacjentami w obu krajach.

 

Realizacji tych celów ma również służyć wymiana partnerska pomiędzy osobami doświadczonymi chorobą psychiczną, ich rodzinami i specjalistami.

 

Poza wspieraniem psychiatrii środowiskowej koncentrującej się na indywidualnej opiece nad pacjentem Towarzystwo wspomaga rozwój różnych struktur pomocy i wsparcia osób chorych psychicznie, ich naukowe wykorzystanie oraz refleksję nad społecznymi i kulturowymi zależnościami psychiatrycznego myślenia i działania oraz ich aspekty etyczne.


Rozwój kontaktów i współpracy przy uwzględnieniu wysokich grup zawodowych oraz włączenie w ten proces pacjentów i ich rodzin.


Towarzystwo zaangażowane jest w umożliwienie wymiany wszystkich grup zawodowych, również pacjentów i ich rodzin tak, aby mogli korzystać z doświadczeń rozwoju psychiatrii w obu krajach.

 

Profil zawodowy oraz obowiązki wypełniane przez różne grupy zawodowe, często odmienne w obu krajach stwarzają okazję do dyskusji o poczuciu zawodowej tożsamości, możliwościach współpracy w zespole.

 

Jedną z najważniejszych grup, które „niosą na swoich barkach" największą część pracy, są pielęgniarki i pielęgniarze, których wymiana zorientowana jest na praktyczne zajęcia i psychiatryczną codzienność.

 

Nawiązywanie kontaktów i współpracy oraz zawieranie partnerstw między instytucjami


Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego jest jednym z największych towarzystw w Europie, które posiadają dwustronne partnerstwa między psychiatrycznymi szpitalami i instytucjami. To umożliwia intensywną wymianę i współpracę pomiędzy pracownikami oraz inicjację projektów mających na celu poprawę sytuacji w szpitalach i ośrodkach psychiatrycznych.

 

Rozwój propozycji przekraczającej oficjalne granice państwa ma charakter modelowy dla rozwoju psychiatrii europejskiej, a wspólna praca i dyskusje w partnerstwach powinny być punktem odniesienia dla przyszłej psychiatrycznej współpracy w Europie.

 

Jak działa Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego?


Towarzystwo organizuje sympozja i konferencje odbywające się naprzemiennie w Polsce i w Niemczech, programy wymiany i wyjazdy studyjne dla pracowników psychiatrii oraz spotkania pacjentów i ich rodzin. Szczególną rolę odgrywają partnerstwa pomiędzy instytucjami, które służą zacieśnieniu osobistych kontaktów, wzajemnej pomocy i wsparciu, realizacji wspólnych projektów reform i wspólnemu kształceniu. Dodatkowo Towarzystwo daje inspiracje do społeczno- politycznych reform mających na celu poprawę opieki nad osobami chorymi psychicznie w obu krajach oraz współdoradza w przedsięwzięciach naukowych. W tym celu Towarzystwo powołało komisję pracy, nauki i kształcenia oraz polsko-niemiecką komisję ekspertów ds. reformy opieki psychiatrycznej.

 

Dla realizacji swoich statutowych celów Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia psychicznego wydaje czasopisma "Dialog" i "Dialog.Aktualności", które ukazują się w języku polskim i niemieckim.

 

Jak powstało Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego?


Istnieje wiele powiązań historycznych pomiędzy polską i niemiecką psychiatrią. Do najokrutniejszych wydarzeń należy niemiecka kampania zagłady przeciwko Polakom podczas II Wojny Światowej oraz wymordowanie przez siły Wehrmachtu i SS polskich chorych psychicznie oraz ich opiekunów, lekarzy i personelu pielęgniarskiego, jak również program eutanazji przeciwko niemieckim chorym psychicznie.

 

Od roku 1986 osoby związane z psychiatrią w Polsce i w Niemczech konfrontują się z wspólną historią. Porusza ich odpowiedzialność za opiekę nad słabymi i poszkodowanymi w naszym społeczeństwie oraz chęć uczenia się od siebie nawzajem oraz pielęgnowania dobrego sąsiedztwa.

 

Ludzkie zaangażowanie, osobiste spotkania, przezwyciężanie resentymentów i poszukiwanie wspólnoty we współpracy polskich i niemieckich psychiatrów doprowadziło 26 października 1989r. w Münster do powstania Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego.

 

Członkowie


Członkami Towarzystwa są zarówno Polacy jak i Niemcy. Reprezentują wszystkie grupy zawodowe związane z psychiatrią:

 • pielęgniarki
 • lekarze psycholodzy
 • psychologowie
 • socjolodzy
 • terapeuci zajęciowi
 • pracownicy socjalni
 • pracownicy administracji
 • politycy samorządowi

 

Osoby te pracują w różnych pod względem wielkości i świadczonych usług instytucjach zdrowia publicznego: w szpitalach psychiatrycznych, klinikach uniwersyteckich, specjalistycznych oddziałach szpitali głównych, domach opieki środowiskowej, ośrodkach pomocy społecznej, a także w Wydziałach Zdrowia urzędów państwowych.

 

Zarząd Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego


Przewodniczący: dr Łukasz Cichocki, psychiatra, Kraków
Wiceprzewodniczący: dr Elmar Spancken, psychiatra, Mönchengladbach

Członkowie Zarządu:
Elżbieta Maludzińska, psychiatra, Bydgoszcz
Arkadiusz Kiełpiński, psychiatra, Padeborn
prof. dr Maria Załuska, psychiatra, Warszawa
Bernd Meißnest
dr Jerzy Kubiak, psychiatra, Kraków
prof. Józef K. Gierowski, Kraków

Artur Kochański, psychiatra, Lublin
dr Niels Pörksen, psychiatra, Bielefeld
Karin Pohl, pielęgniarka, Sehestedt
Karl-Peter Röhl, pracownik socjalny, Bedburg-Hau
Michael Gollnow, pracownik socjalny, Berlin
dr Rudolf Metzger, psychiatra, Bad Schussenried

Ralf Aßfalg, dyrektor służby medycznej, Zwiefalten

Daniela Brandtner, psycholog, Berlin
Helena Lacki, psychiatra, Mönchengladbach
Marcin Ziółkowski, Bygdoszcz
dr Maria Waloszek-Brzozoń, psychiatra, Opole
Krzysztof Nazimek, dyrektor szpitala psychiatrycznego, Opole

Komisja Rewizyjna:
Wojciech Rachel, psychiatra, Kraków
dr Krzysztof Walczewski, psychiatra, Kraków
Ralf Seidel, psychiatra, Mönchengladbach
Stefan Rickens,

 

Jak do nas dołączyć? Jak pomóc?


Mogą Państwo wesprzeć Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego w realizacji jego statutowych celów

 • deklarując swoje członkostwo. W tym celu należy wypełnić i przesłać do sekretariatu deklarację oraz opłacić składkę członkowską. Składka członkowska od roku 2015 wynosi 100 zł rocznie.
 • ofiarowując wsparcie finansowe w dowolnej wysokości.

 
Realizacja WEBs