• kontakt
 • mapa serwisu
O Towarzystwie

Zarząd Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego

Honorowi Przewodniczący:


dr hab. Andrzej Cechnicki, Zakład Psychiatrii Środowiskowej, UJ CM Kraków

dr Niels Pörksen, Bielefeld


Przewodniczący: dr Łukasz Cichocki, psychiatra, Kraków
Wiceprzewodniczący: Ralf Aßfalg, Zwiefalten


Sekretarz: dr Artur Kochański, Lublin

                  dr Bernd Meißnest

 

Skarbnik: dr Jerzy Kubiak, Kraków
                 Karl-Peter Röhl, Bedburg-Hau

 

Członkowie Zarządu (Polska): 

Prof. dr hab. Maria Załuska, psychiatra, Warszawa

Prof. dr hab. Marcin Ziółkowski, Bydgoszcz
mgr Elżbieta Maludzińska - Janczarska, Bydgoszcz

mgr Krzysztof Nazimek, Opole

dr Maria Waloszek-Brzozoń, Opole

mgr Ewa Bartecka - Piłasiewicz, Wrocław

mgr Paweł Smyk, Kraków


Członkowie Zarządu (Niemcy):
dr Elmar Spancken, psychiatra, Mönchengladbach
dr Helena Lacki, Kaarst

dr Werner Schütze, Berlin

dr Patrick Debbelt, Dortmund

Thomas Feld, Edewecht

Daniela Brandtner, Bielefeld

Jolanta Weglowski, Bad SchussenriedKomisja Rewizyjna:
dr Piotr Błądziński, Kraków
dr Marta Cichońska, Kraków
dr Ralf Seidel, Mönchengladbach
dr Stefan Rickens,

 

Jak do nas dołączyć? Jak pomóc?


Mogą Państwo wesprzeć Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego w realizacji jego statutowych celów

 • deklarując swoje członkostwo. W tym celu należy wypełnić i przesłać do sekretariatu deklarację oraz opłacić składkę członkowską. Składka członkowska wynosi 100 zł rocznie.
 • ofiarowując wsparcie finansowe w dowolnej wysokości.

 


Składkę członkowską należy wpłacić na konto: 65 1240 1431 1111 0000 1044 9242

                                                                        Bank PekaO S.A. Oddział Kraków


                           w tytule przelewu prosimy wpisać: Imię i nazwisko składka PNTZP z rok...


 UWAGA!

Uchwałą Zarządu PNTZP z dnia 5 czerwca 2014r. wprowadzona została abolicja składkowa za lata 2009-2012.

Prosimy o regulowanie składek od 2013r. i dalej...

 

 

Cele Towarzystwa

 

Spotkanie i porozumienie między Polakami i Niemcami

 

Polsko - Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego postawiło sobie jako najważniejszy cel rozwój i umocnienie partnerskich stosunków na różnych płaszczyznach pomiędzy polską i niemiecką psychiatrią. Realizacja tego celu odbywa się m.in. poprzez liczne spotkania, seminaria, sympozja, podczas których otwarcie poddaje się dyskusji tematy tabu oraz poznaje codzienność w obu krajach.

 

Wspólny rozwój psychiatrii szanującej ludzką godność

 

Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego ze względu na swoje historyczne korzenie reflektowania nadużyć w psychiatrii w okresie narodowego socjalizmu, kiedy psychiatria dysponowała władzą i przyczyniła się do masowych mordów pacjentów, postrzega jako swój obowiązek rozwój psychiatrii zorientowanej na osobę ludzką, szacunek dla godności, woli i indywidualności każdego człowieka.

 

Dlatego też tematy etyczne są stałym punktem dyskusji nie tylko na sympozjach, ale również coraz częściej z pacjentami w obu krajach.

 

Realizacji tych celów ma również służyć wymiana partnerska pomiędzy osobami doświadczonymi chorobą psychiczną, ich rodzinami i specjalistami.

 

Poza wspieraniem psychiatrii środowiskowej koncentrującej się na indywidualnej opiece nad pacjentem Towarzystwo wspomaga rozwój różnych struktur pomocy i wsparcia osób chorych psychicznie, ich naukowe wykorzystanie oraz refleksję nad społecznymi i kulturowymi zależnościami psychiatrycznego myślenia i działania oraz ich aspekty etyczne.


Rozwój kontaktów i współpracy przy uwzględnieniu wysokich grup zawodowych oraz włączenie w ten proces pacjentów i ich rodzin.


Towarzystwo zaangażowane jest w umożliwienie wymiany wszystkich grup zawodowych, również pacjentów i ich rodzin tak, aby mogli korzystać z doświadczeń rozwoju psychiatrii w obu krajach.

 

Profil zawodowy oraz obowiązki wypełniane przez różne grupy zawodowe, często odmienne w obu krajach stwarzają okazję do dyskusji o poczuciu zawodowej tożsamości, możliwościach współpracy w zespole.

 

Jedną z najważniejszych grup, które „niosą na swoich barkach" największą część pracy, są pielęgniarki i pielęgniarze, których wymiana zorientowana jest na praktyczne zajęcia i psychiatryczną codzienność.

 

Nawiązywanie kontaktów i współpracy oraz zawieranie partnerstw między instytucjami


Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego jest jednym z największych towarzystw w Europie, które posiadają dwustronne partnerstwa między psychiatrycznymi szpitalami i instytucjami. To umożliwia intensywną wymianę i współpracę pomiędzy pracownikami oraz inicjację projektów mających na celu poprawę sytuacji w szpitalach i ośrodkach psychiatrycznych.

 

Rozwój propozycji przekraczającej oficjalne granice państwa ma charakter modelowy dla rozwoju psychiatrii europejskiej, a wspólna praca i dyskusje w partnerstwach powinny być punktem odniesienia dla przyszłej psychiatrycznej współpracy w Europie.

 

Jak działa Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego?


Towarzystwo organizuje sympozja i konferencje odbywające się naprzemiennie w Polsce i w Niemczech, programy wymiany i wyjazdy studyjne dla pracowników psychiatrii oraz spotkania pacjentów i ich rodzin. Szczególną rolę odgrywają partnerstwa pomiędzy instytucjami, które służą zacieśnieniu osobistych kontaktów, wzajemnej pomocy i wsparciu, realizacji wspólnych projektów reform i wspólnemu kształceniu. Dodatkowo Towarzystwo daje inspiracje do społeczno- politycznych reform mających na celu poprawę opieki nad osobami chorymi psychicznie w obu krajach oraz współdoradza w przedsięwzięciach naukowych. W tym celu Towarzystwo powołało komisję pracy, nauki i kształcenia oraz polsko-niemiecką komisję ekspertów ds. reformy opieki psychiatrycznej.

 

Dla realizacji swoich statutowych celów Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia psychicznego wydaje czasopisma "Dialog" i "Dialog.Aktualności", które ukazują się w języku polskim i niemieckim.

 

Jak powstało Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego?


Istnieje wiele powiązań historycznych pomiędzy polską i niemiecką psychiatrią. Do najokrutniejszych wydarzeń należy niemiecka kampania zagłady przeciwko Polakom podczas II Wojny Światowej oraz wymordowanie przez siły Wehrmachtu i SS polskich chorych psychicznie oraz ich opiekunów, lekarzy i personelu pielęgniarskiego, jak również program eutanazji przeciwko niemieckim chorym psychicznie.

 

Od roku 1986 osoby związane z psychiatrią w Polsce i w Niemczech konfrontują się z wspólną historią. Porusza ich odpowiedzialność za opiekę nad słabymi i poszkodowanymi w naszym społeczeństwie oraz chęć uczenia się od siebie nawzajem oraz pielęgnowania dobrego sąsiedztwa.

 

Ludzkie zaangażowanie, osobiste spotkania, przezwyciężanie resentymentów i poszukiwanie wspólnoty we współpracy polskich i niemieckich psychiatrów doprowadziło 26 października 1989r. w Münster do powstania Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego.

 

Członkowie


Członkami Towarzystwa są zarówno Polacy jak i Niemcy. Reprezentują wszystkie grupy zawodowe związane z psychiatrią:

 • pielęgniarki
 • lekarze psycholodzy
 • psychologowie
 • socjolodzy
 • terapeuci zajęciowi
 • pracownicy socjalni
 • pracownicy administracji
 • politycy samorządowi

 

Osoby te pracują w różnych pod względem wielkości i świadczonych usług instytucjach zdrowia publicznego: w szpitalach psychiatrycznych, klinikach uniwersyteckich, specjalistycznych oddziałach szpitali głównych, domach opieki środowiskowej, ośrodkach pomocy społecznej, a także w Wydziałach Zdrowia urzędów państwowych.

 


 

Jak do nas dołączyć? Jak pomóc?


Mogą Państwo wesprzeć Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego w realizacji jego statutowych celów

 • deklarując swoje członkostwo. W tym celu należy wypełnić i przesłać do sekretariatu deklarację oraz opłacić składkę członkowską. Składka członkowska od roku 2015 wynosi 100 zł rocznie.
 • ofiarowując wsparcie finansowe w dowolnej wysokości.

 
Realizacja WEBs