• kontakt
  • mapa serwisu
Witamy!

    Polsko - Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego rozpoczęło swoją działalność w roku 1989 i postawiało sobie za cel budowanie porozumienia pomiędzy Polakami i Niemcami w oparciu o refleksję nad historią obydwu krajów oraz poprzez współtworzenie polsko-niemieckich stosunków w dziedzinie psychiatrii. Cele sprzed niemal 20 lat są nadal bardzo aktualne i z perspektywy czasu można stwierdzić, iż wpisywały się w działania wspierające stopniowe zmiany polityczne, tj. jednoczenie się Europy.

Impulsem do powołania PNTZP była z jednej strony świadomość tragicznej przeszłości, „bycia przeciw”, „bycia obok”; z drugiej zaś strony głębokie przeświadczenie o konieczności tworzenie wspólnej przyszłości tj. „bycia razem”. Więcej

XXX  Polsko-Niemieckie Sympozjum

Warszawa

  26 września – 28 września 2019 r.


Program konferencji.

Karta zgłoszeniowa.


Kontakt: lukasz.kaczka@babinski.pl, tel. 12 65 24 248W tym roku świętujemy XXX urodziny naszego Towarzystwa, to szczególna okazja dająca szansę zarówno na spojrzenie wstecz i podsumowanie tych trzydziestu lat, jak i na wybiegnięcie w przyszłość i sformułowanie wizji dalszej współpracy. W załączeniu projekt programu konferencji, której temat brzmi "Psychiatria w czasach społecznej niepewności" oraz Karta zgłoszeniowa.


Z różnych powodów w cywilizacji Zachodu, także w Polsce i w Niemczech , pojawiło się poczucie społecznej niepewności. Składają się na to najprawdopodobniej zarówno czynniki o charakterze ekonomicznym, egzystencjalnym (zawieszenie, rozmycie pojęcia prawdy), politycznym, jak i te związane z charakterem języka, którym się komunikujemy. Będziemy reflektować te zjawiska z różnych perspektyw, a także spróbujemy znaleźć odpowiedzi na trudności, które niesie nasz czas.


XXX Sympozjum naszego Towarzystwa odbędzie się od 26 do 28 września 2019 r. w Warszawie. Stolica naszego kraju, w której bardzo serdecznie i gościnnie przyjmie nas profesor Maria Załuska, daje także lepszą okazję do kontaktu ze światem polityki i przyjrzenia się zmianom w modelach organizacyjnych polskiej psychiatrii. One także stanowią część odpowiedzi na wyzwania, które niesie teraźniejszość.Sympozjum otrzymało wsparcie finansowe Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej. Das Symposium erhielt finanzielle Unterstützung der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit.Patroni medialni:Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie i Przyjaciele naszego Towarzystwa!


Szpital Kliniczny im. dr. Józefa  Babińskiego SPZOZ w Krakowie, zakończył projekt szkoleniowy adresowany do przedstawicieli personelu  medycznego i niemedycznego z Małopolski i Podkarpacia, które Polsko - Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego objęło honorowym patronatem. W załączeniu informacja o zakończeniu projektu i jego efektach.


„Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020”XXIX  Polsko-Niemieckie Sympozjum

„Nie mamy już czasu” Psychiatria: czas i pieniądze

Gütersloh

  27 września – 29 września 2018 r.


Program konferencji.

Informacja hotelowa.

Wzór zgłoszenia.


Kontakt: lukasz.kaczka@babinski.pl, tel. 12 65 24 248


 

 

Serdecznie zapraszamy na kolejne doroczne XXIX Sympozjum Towarzystwa, które odbędzie się w dniach 27 - 29 września br., w  Gütersloh,  w Niemczech pt.: "Nie mamy już czasu. Psychiatria: czas i pieniądz". W trakcie tego Sympozjum chcemy poruszyć kilka istotnych kwestii. Pierwszą z nich jest świadomość upływu czasu, przemijania, konsekwencji jakie to dla nas wszystkich niesie. Kolejnym zagadnieniem związanym z czasem są różnorodne ograniczenia, wielość zadań jakie niesie ze sobą życie. Stąd tytułowe "na to nie mamy czasu". Na co warto mieć czas, jak sobie radzić z tym ograniczeniami, jak dobrze wykorzystywać swój czas, o tym wszystkim będziemy rozmawiać i wymieniać się doświadczeniami.

Trzeci temat, który będzie obecny w trakcie naszego Sympozjum to zagadnienia związane z psychogeriatrią, bardzo ważnym a często zaniedbywanym obszarem psychiatrii. Jak znaleźć czas dla osób wieku podeszłym, jak zorganizować opiekę nad nimi. Ważną inspiracją w odpowiedzi na te pytania mogą być doświadczenia ośrodka w Gütersloh, który należy do wiodących centrów psychogeriatrii w Niemczech. Psychogeriatrii także w znaczeniu opieki środowiskowej. Jesteśmy przekonani, że nasza konferencja w Gütersloh to będzie udany i owocnie wykorzystany czas dla nas wszystkich.


Patroni medialni

Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie i Przyjaciele naszego Towarzystwa!


Polsko - Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego objęło honorowym patronatem projekt szkoleniowy organizowany przez Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa  Babińskiego SPZOZ w Krakowie, adresowany do przedstawicieli personelu  medycznego i niemedycznego z Małopolski i Podkarpacia. Szkolenia dotyczą „Kontaktu z pacjentem cierpiącym na zaburzenia psychiczne i jego rodziną.”  To zadanie publiczne finansowane jest ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Zadanie publiczne Nr NPZ.CO3-2017: „Szkolenia dla personelu medycznego oraz niemedycznego kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenie psychiczne oraz jego rodziną”.

Zadanie adresowane jest do zatrudnionych w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych i aptekach to jest  lekarzy, pielęgniarek i pielęgniarzy,  pracowników rejestracji, sekretarek medycznych oraz farmaceutów mających kontakt z pacjentami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne oraz rodzinami tych pacjentów z województw małopolskiego oraz  podkarpackiego.
Projekt zakłada przeszkolenie w roku 2018 ok. 2520 osób (180 szkoleń, w grupach liczących od 10 do 14 osób).

Polsko - Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego serdecznie zaprasza pracowników zatrudnionych w ochronie zdrowia do wzięcia udziału w szkoleniach. Rekrutacja do Projektu ruszy już w listopadzie 2017r.

Szczegóły znajdują się na dedykowanej stronie Projektu www.kontaktwleczeniu.pl. Infolinia Projektu 504-947-744, zapraszamy do zapoznania się.

„Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020”Informujemy, że od 26 lutego do 23 marca we Wrocławiu,
będzie można zobaczyć wystawę

„Zabijanie z przekonania” dotyczącą akcji T4.Wystawa zorganizowana została ze szczególnego powodu. Z powodu tragedii, która wydarzyła się 75 lat temu. Tragedii, której ofiarami padli ludzie: kobiety i mężczyźni, dorośli i dzieci, osoby różnych narodowości, w tym także Polacy i Niemcy. Tragedii, do której doszło, ponieważ ktoś uznał, że czyjeś życie nie jest „warte życia”. Jesteśmy tutaj po to, aby ich śmierć nie przeszła bez echa.

Ale naszą rolą jest nie tylko dbałość o pamięć. My – ludzie różnych zawodów, różnych narodowości mamy także za zadanie tworzenie świata, w którym będzie miejsce dla osób podobnych do tych, które zostały wymordowane w ramach akcji T4. Dla osób chorujących, cierpiących, dla osób, które są inne, słabsze, wrażliwsze. Tylko wtedy jesteśmy naprawdę ludźmi, kiedy chronimy tych, którzy tej ochrony potrzebują. Taka ochrona jest potrzebna także dzisiaj, ponieważ nadal mają miejsce zjawiska, które zagrażają życiu osób słabszych, cierpiących i chorych. Pytanie, po jakiej stronie się opowiemy jest cały czas otwarte. Czy będziemy bronić życia, czy uznamy, że nie przedstawia ono wartości? W moim głębokim przekonaniu, ci, którzy zginęli 75 lat temu chcieliby abyśmy opowiedzieli się za życiem.


Zapraszam Państwa do obejrzenia tej poruszającej wystawy.


Łukasz Cichocki

Przewodniczący Polsko – Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego


Uroczyste otwarcie wystawy 26 lutego 2014 r. o 14:00.
Miejsce wystawy Arsenał Miejski, ul.Cieszyńskiego 9, Wrocław.
Organizatorami wystawy są Pinel gemeinnützige Gesellschaft mbH, Polski Instytut Otwartego Dialogu, Fundacja Opieka i Troska oraz Fundacja Concordia przy wsparciu Muzeum Miejskiego we Wrocławiu. Patronat nad wystawą objęli:
Prezydent Wrocławia pan dr Rafał Dudkiewicz i Arcybiskup senior ks. Marian Gołebiewski 


Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Uprzejmie przypominamy i prosimy o uregulowanie składek członkowskich.
Tylko uregulowanie wszystkich składek upoważnia do obniżonej opłaty za udział w sympozjach!!


Składka członkowska od 2015r. wynosi - 100 zł rocznie
Nr konta: 65 1240 1431 1111 0000 1044 9242 ( w tytule przelewu wpisać: Imię i nazwisko + składka za rok...)


Najbliższe wydarzenia


XXX  Polsko-Niemieckie Sympozjum

Warszawa

  26 września – 28 września 2019 r.


Program konferencji.

Karta zgłoszeniowa.


Kontakt: lukasz.kaczka@babinski.pl, tel. 12 65 24 248

 


 
 
Realizacja WEBs