• kontakt
  • mapa serwisuCzasopismo „Dialog”
DIALOG NR 1 - REFORMA PSYCHIATRII (zobacz spis treści)

DIALOG NR 2 - PSYCHIATRIA PO OŚWIĘCIMIU (zobacz spis treści)

DIALOG NR 3/4 - BYĆ RAZEM, BYĆ OBOK (zobacz spis treści)

DIALOG NR 5 - BYĆ MŁODYM W POLSCE, BYĆ MŁODYM W NIEMCZECH (zobacz spis treści)

DIALOG NR 6 - OD PACJENTA DO OSOBY (zobacz spis treści)

DIALOG NR 7 - KODEKS NORYMBERSKI, 50 LAT PÓŹNIEJ (zobacz spis treści)

DIALOG NR 8 - TERAPIA I REHABILITACJA PSYCHOZ (zobacz spis treści)

DIALOG NR 9 - WOLNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ (zobacz spis treści )

DIALOG NR 10 - PRZEKRACZANIE GRANIC (zobacz spis treści )

DIALOG NR 11 - MIT I TABU (zobacz spis treści )

DIALOG NR 12 - GODNOŚĆ CZŁOWIEKA (zobacz spis treści )

DIALOG NR 13 - BLISKOŚĆ I OBECNOŚĆ (zobacz spis treści )

DIALOG NR 14 - LOS(Y) LUDZKI(E) W KRYTYCZNYCH CZASACH (zobacz spis treści )

DIALOG NR 15 - „UTRATA I ZDROWIE PSYCHICZNE.POZBAWIONY OJCZYZNY - UCIEKINIER, WYPĘDZONY, EMIGRANT... I PRZYBYSZ?!" (zobacz spis treści )

DIALOG NR 16 - "ZESTARZEĆ SIĘ I UMRZEĆ U SIEBIE - W POLSCE I W NIEMCZECH"  (zobacz spis treści )

DIALOG NR 17 - "WŚRÓD SWOICH...POTRZEBY CHORYCH PSYCHICZNIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI" (zobacz spis treści)

DIALOG NR 18 "SPOTKANIE - DIALOG - WYTRWANIE. NASZE DWADZIEŚCIA LAT"  (zobacz spis treści )

DIALOG NR 19 "PSYCHIATRIA POTRZEBUJE ZAUFANIA" (zobacz spis treści )

DIALOG NR 20 "CZY SĄ JESZCZE ZDROWI?" (zobacz spis treści )

DIALOG NR 21 "PSYCHIATRIA NASZYCH MARZEŃ - PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ DZISIAJ" (zobacz spis treści )

DIALOG NR 1
REFORMA PSYCHIATRII

Wolfgang Pittrich

Partnerstwa Zwiazku Krajowego Westfalli-Lippe z polskimi szpitalami

 

Andrzej Cechnicki, Friedrich Leidinger

Pomosty nad historycznymi przepaściami. Historia i rozwój Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego

 

Brigit Weihrauch

Reforma psychiatrii w RFN w latach 1972-1990 oraz obecne perspektywy psychiatrii środowiskowej

 

Stefan Leder, Maria Pałuba, Andrzej Piotrowski

Psychiatria polska wobec nowych wyzwań i problemów

 

Andreas Crome

Reforma psychiatrii po zjednoczeniu Niemiec

 

Jacek Bomba

Opieka psychiatryczna w Polsce po przełomie politycznym

 

Michael Knoll

Problem finansowania pomocy psychiatrycznej w Niemczech

 

Krzysztof Trembla

Z perspektywy ćwierczwiecza - 25 lat pracy w polskiej psychiatrii

 

Klaus Dorner

Psychoterapia przez pracę w czasach Hermanna Simona i w chwili obecnej

 

Astrid Blumstein-Waldhoff

Zadania placówki koordynujacej w opiece psychiatrycznej

 

Andrzej Cechnicki, Gunther Wienberg

Polsko-niemieckie porozumienie dla rozwoju środowiskowej psychiatrii w modelowych rejonach w Polsce

 

Hans-Joahim Schwager

Stanowisko kościoła i diakonatu w pracy z chorymi i upośledzonym w Niemczech

 

Stanisław Dabrowski

Współczesne kierunki rozwoju organizacji lecznictwa psychiatrycznego

 

Andrzej Cechnicki, Thomes Gabriel

Deinstytucionalizacja przewlekle chorych psychicznie - w Krakowie

 

 

DIALOG NR 2
PSYCHIATRIA PO OŚWIĘCIMIU

Andrzej Półtawski

Obrazy człowieka przed i po Oświęcimiu

 

Józef A. Gierowski

Prawa człowieka i ich zabezpieczenie przed i po Oświęcimiu

 

Renate Schernus

Uszczęśliwianie ludzkości na śmierć czy na życie - Dzisiejsze wyzwanie etyczne

 

Richard Tollner

Granice działania w psychiatrii

 

Maria Orwid

Psychospołeczne następstwa Holocaustu w pierwszym i drugim pokoleniu ofiar Holocaustu w Polsce

 

Ralf Seidel

Czy psychiatria może uchronić się przed nadużyciem

 

Jacek Bomba, Andrzej Cechnicki

Dlaczego psychiatria nie została wykorzystana do celów politycznych

 

Sonia Schroter

Polityczne nadużycie w psychiatrii - Doświadczenia z byłej NRD

 

Klaus Nouvertne

Co chroni dotkniętych przez psychiatrię przed psychiatrią

 

Hans-Joachim Schwager

Uczenie się z historii

 

Klaus Dorner

Wspomnienie o profesorze Józefie Boguszu

 

 

DIALOG NR 3/4
BYĆ RAZEM, BYĆ OBOK

Władysław Bartoszewski

Przemówienie w Parlamencie

 

Detlef Klotz

Otwarcie Sympozjum w Wulkow

 

Zdzisław J. Jaroszewski

Jaroszewski - Poznań - Fort VII

 

Klasu Dorner

Doerner - Poznań - Fort VII

 

Józef Tischner

Porozumienie i rozumienie człowieka

 

Kazimierz Wóycicki

Belka i oko

 

Kazimierz Wóycicki

Źródła wielkiego przełomu

 

Helmut Ridder

Przeciwko sobie obok siebie razem - gdzie dzisiaj jesteśmy

 

Erhard Cziomer

Byc razem byc obok

 

Maria Cechnicka

Milczenie

 

Hans Stoffels

O niemieckiej tożsamości

 

Renata Barlog-Scholz

Doświadczenia z partnerstwa

 

Renata Barlog-Scholz

Tematy tabu albo co utrudnia partnerstwo

 

Klaus Dorner

Tabu i problemy w partnerstwie

 

Mathias Hellermund

Soteria nad Odrą - Gorzów Wielkopolski - Frankfurt O

 

Nils Porksen

Kraków

 

Andrzej Piotrowski

Warszawa-Bródno - Moenchengladbach

 

Werner Ukas

Warta - Lengerich

 

Maria Leśniak

Rybnik - Bedburg-Hau

 

Marian Jaska

Gniezno - Guetersloh

 

Hartmut Ruger

Guetersloh - Gniezno

 

Elżbieta Musiał

Międzyrzecz - Langenfeld

 

Rainer Kukla

Planowanie psychiatrii w obliczu pistej kasy - Szansa czy kryzys

 

Krzysztof Gorlich

Szanse i granice reformy samorządowej w Polsce

 

Klaus Dorner

Terapia chronicznie chorych na schizofrenię na wsi

 

Friedrich Leidinger, Renata Barlog-Scholz

Zapewnienie dobrej jakości jako instrument reformy psychiatrii

 

 

DIALOG NR 5
BYĆ MŁODYM W POLSCE, BYĆ MŁODYM W NIEMCZECH

Wilfried Ferchhoff

O sytuacji młodzieży w Republice Federalnej Niemiec

 

Kazimierz Bujak

Być młodym w Polsce

 

Klaus Hurrelmann

Młodzieńczy okres życia

 

Kazimierz Pietruszewski

Kilka słów o młodzieży, jej problemach i psychiatrii, jakiej zdaniem dorosłych młodzież potrzebuje

 

Hans Joachim Schwager

Nowoczesność a utrata tożsamości

 

Lucjan Miś

Bezrobocie wśród młodzieży - konsekwencje społeczne i psychologiczne

 

Hans Ulrich Van Den Brink

Problemy i szanse otwartej pracy z młodzieża

 

Bronisław Urban

Ogólne tendencje w zachowaniach dewiacyjnych młodzieży polskiej

 

Kazimierz Kuc

Saltromowska metoda profilaktyki i terapii

 

Porgram specjalistycznej pracy prewencyjnej w środowisku narkomanów

 

Martin Reker

Nadużywanie alkoholu i narkotyków wśród młodzieży w Bielefeld

 

Jerzy Lackowski

Pytania o współczesna szkołę

 

Urlich Klemens

Obserwacje stosunku młodzieży do "wypracowanego sukcesu"

 

Anna Radziwił

Panel o wychowaniu

 

Britta Porksen

Szkoła integracyjna w Stieghorst - własne doświadczenia i ich ocena

 

Roman Ficek

Kierunki rozwoju kształcenia specjalnego w Krakowie - problemy integracji

 

Ewa Domagalska-Kurdziel, Jacek Szeremeta

Model szkoły w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży oraz kilka myśli o społecznej funkcji edukacji

 

Magdalena Schleeger

(Ponowne) zbliżenie z Polska

 

Mateusz Werpachowski

Problematyczna młodzież

 

Maren Klotz

Ostrożna próba kontaktu z Polska dorosłymi - przeżycia w Krakowie

 

 

DIALOG NR 6
OD PACJENTA DO OSOBY

Irmgard Gaertner

Co to jest reforma psychiatrii i w jakim celu potrzebuja jej państwa cywilizowane

 

Ralf Seidel

Pojęcie osoby w psychiatrii

 

Tadeusz Gadacz

Tożsamość osoby ludzkiej w perspektywie nihilizmu

 

Renate Schernus

Od pacjenta - do osoby - do klienta

 

Katarzyna Prot-Herczyńska

Pacjent chroniczny - cud transformacji

 

Bernward Vieten, Wolfgang Schrodter

Deinstucjonalizacja i sektoryzacja na przykładzie Eckardtsheim

 

Regine Prunzel

Jak korzystać z programów Unii Europejskiej

 

Klaus Dorner

Rozwój dużych szpitali psychiatrycznych w Niemczech w roku 1996

 

Stanisław Urban

Oddział psychiatryczny przy szpitalu ogólnym

 

Tomasz Giersz

Projekt restrukturyzacji Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Warcie

 

Elmar Spancken

Proces dehospitalizacji w Bedburg-Hau

 

Angelika Dietz

Umowa regulujaca postępowanie lecznicze w psychiatrii

 

Barbara Hildebrandt

Nowe sposoby radzenia sobie z kryzysami

 

Elżbieta Linczowska

Terapia indywidualna chorego na schizofrenię w programie rehabilitacyjnym

 

Ulrike Kreuz

Od historii choroby do historii życia

 

Magdalena Bulanowska

"Braterstwo serc" - Dlaczego powstaliśmy, dlaczego trwamy?

 

Zofia Puchelak

Współpraca z terapeutami i pacjentami z perspektywy Stowarzyszenia Rodzin

 

Tomasz Grzegorczyk

Terapia zajęciowa i terapia praca w niemieckich szpitalach psychatrycznych w Dolnej Nadrenii

 

Tomasz Giersz

Partnerstwo Szpitali Psychiatrycznych Lengenrich - Warta

 

Johannes Rau

Słowo wstępne do ksiażki Adolfa Gawalewicza "Refleksje z poczekalni do gazu"

 

Ewa Carr-de Avelon

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Krzyżowej

 

Johanes Menge

"Wojna wyniszczajaca. Przestępstwa Wermachtu w latach 1941-1944"

 

 

DIALOG NR 7
KODEKS NORYMBERSKI, 50 LAT PÓŹNIEJ

Kodeks Norymberski 1997

 

Klaus Dorner

Krótki komentarz do Kodeksu Norymberskiego '97

 

Jacek Bomba

Uwagi o znaczeniu normatywnych regulacji etycznych w psychiatrii

 

Friedrich Leidinger

Czy lekarzom wolno dokonywać badań na osobach chorych na demencję?

 

 

DIALOG NR 8
TERAPIA I REHABILITACJA PSYCHOZ

Adam Szymusik

Przedmowa

 

Wolfgang Vollmoeller

Psychiatryczna definicja przypadku a nowoczesna klasyfikacja: aktualne problemy

 

Agata Siudak, Kinga Widelska

Kontekst i obraz pierwszorazowych zachorowań psychotycznych u adolescentów jako czynniki warunkujace całokształt działań terapeutycznych

 

Andrzej Cechnicki

Prospektywne badania przebiegu schizofrenii - nawrót i rehospitalizacjca jako kryterium wyników leczenia

 

S. Bass, J. Langkrar, P. Braunig

Natręctwa w schizofrenii

 

Bogdan de Barbaro

Od czego zależy "brzemię w rodzinie chorego na schizofrenię"

 

Irmgard Kiehler

Plan opieki jako instrument kształtowania relacji z pacjentami z rozpoznaniem psychoz schizofrenicznych

 

Agnieszka Lewonowska, Ewa Lechowicz

Rola pielęgniarki w środowiskowym programie leczenia schizofrenii

 

Adelheid Vigano

"Opieka w domu" dla osób chorych psychicznie jako forma opieki psychiatrycznej

 

A. Wahner, F. Th. Potrz

Złośliwy zespół neuroleptyczny (NMS) Diagnoza, terapia i patogeneza

 

Theo R. Payk

Zespoły maniakalne w starszym wieku

 

Maria Szymaczek

Opieka kompleksowa nad pacjentem depresyjnym

 

 

DIALOG NR 9
WOLNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ


POWITANIA

 

Franciszek Ziejka

 

Marek Prawda

 

Wolfgang Schäfer


WOLNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

Wolność i odpowiedzialność czyli o „posiadaniu wolności" i „byciu wolnym".
Tadeusz Gadacz

 

Etyka lekarska jako etyka stosunków międzyludzkich
Klaus Dörner

 

Eutanazja i psychiatria
Stanisław Pużyński

 

Czy praca z osobami w podeszłym wieku cierpiącymi na demencję jest jeszcze opłacalna?
Renate Schernus

 

Czy istnieje prawo do życia dla wszystkich
Peter Strasser

 

Wolność i odpowiedzialność w psychiatrycznej codzienności
Jacek Wciórka

 

Jakie podstawy etyczne wyznaczają reformę psychiatrii w Niemczech?
Erich Wulff

 

MIT I TABU

 

Tak długie milczenie
Maria Cechnicka

 

Wolność i odpowiedzialność oraz Mity i tabu
Niels Pörksen

 

Refleksje na temat seminarium
Sabine Radke-Götz

 

SYMPOZJUM W BEDBURG - HAU

Powitanie uczestników sympozjum
Andrzej Przyłębski

 

Nowe wspólne życie
Andrzej Cechnicki

 

Jak zapewnić integrację i ciągłość opieki psychiatrycznej w gminie
Maria Załuska

 

Psychiatryczna opieka zdrowotna w Polsce w okresie przemian
Stanisław Pużyński

 

FORUM REHABILITACJI W HAMBURGU

 

Medyczny model choroby w psychiatrii (środowiskowej) jako źródło cierpienia
Klaus Dörner

 

WSPOMNIENIE O ADAMIE SZYMUSIKU

 

Jacek Bomba

 

Klaus Dörner

 

Niels Pörksen

 

Wolfgang Schäfer i Dieter Wurm

 DIALOG NR 10
PRZEKRACZANIE GRANIC


Od redakcji

 

POLSKO-NIEMIECKA NAGRODA 2000

 

Polsko-Niemiecka Nagroda 2000
Joschka Fischer

 

Polsko-Niemiecka Nagroda 2000
Andrzej Cechnicki

 

POWITANIA

 

Słowo powitalne
Tadeusz Zaleski

 

Słowo powitalne
Jacek Bomba

 

Powitanie
Karin Reismann

 

IN MEMORIAM ADAMA SZYMUSIKA

 

In memoriam Adama Szymusika

Dieter Wurm

 

PSYCHIATRIE UND TOTALITARISMUS

 

Leczenie i zagłada. Nauka o „zdrowiu narodu" w narodowym socjalizmie
Niels Pörksen

 

Nadużycia w psychiatrii w czasach sowieckiego totalitaryzmu
Semyon Gluzman

 

PSYCHIATRIA W DIALOGU

 

Nie przezwyciężanie przeszłości, lecz rozwiązywanie problemów przyszłości jest teraz ważne
Falk Pingel

 

Przekraczanie granic: albo: szanuj granice i ostrzeżenie przed Dialogiem!
Klaus Dörner

 

Droga do Niemiec
Anna Przewłocka


Droga do Polski
Karin Pohl

 

Jakiej psychiatrii oczekują pacjenci
Jola Janik

 

Jakiej psychiatrii oczekują pacjenci
Brigitte Siebrasse

 

Jakiej psychiatrii oczekują rodziny
Zofia Puchelak, Anna Bielańska

 

Jakiej psychiatrii oczekują rodziny
Linde Schmitz-Moormann

 

Między zaniechaniem pomocy a terapeutyczną przemocą
Bogdan de Barbaro

 

Spojrzenie na psychiatrię amerykańską - podobieństwa i różnice
Volker Arolt

 

PRACA DLA OSÓB CHORYCH PSYCHICZNIE

 

Droga do pracy po psychozie
Hubert Kaszyński

 

DIALOG POLSKO-IZRAELSKO-NIEMIECKI

 

Polacy, Żydzi i Niemcy
Friedrich Leidinger

 DIALOG NR 11
MIT I TABU


Od redakcji

 

Sholem Alejchem. Agiten tog.
Rafael F. Scharf

 

Mity i tabu dotyczace Holokaustu w pierwszej i drugiej generacji izraelskich psychiatrów
Haim Dasberg

 

Psychospołczna perspektywa ocalonych z Holocaustu
Maria Orwid

 

Polska - mit i rzeczywistość
Dov R. Aleksandrowicz

 

Tabu Żydostwa wśród Polaków
Jacek Bomba

 

Tak długie milczenie
Maria Cechnicka

 

Mit i tabu. Pamięć i zapomnienie
Ralf Seidel

 

Minione utraty a podeszły wiek - ocaleni z Holocaustu w obliczu egzystencjalnego sensu utraty i śmierci
Martin Auerbach

 

Spuścizna Hillela Kleina - urodzonego w Krakowie izraelskiego psychoanalityka
Haim Y. Knobler

 

Maria Einhorm - Susułowska - twórczyni polskiej psychologii klinicznej
Józef K. Gierowski, Adam Szymusik

 

PRZESZŁOŚĆ W TERAŹNIEJSZOŚCI

 

Stereotyp jak zaraza
Marcin Kula

 

Refleksja nad psychiatrią społeczną w krakowskiej Klinice - przeszłość i teraźniejszość
Andrzej Cechnicki

 

Polacy, Żydzi i Niemcy
Friedrich Leidinger

 

TOŻSAMOŚĆ AKCEPTOWANA I NIEAKCEPTOWANA

 

Izraelska tożsamość - mozaika przeciwieństw
Dov R. Aleksandrowicz

 

Problemy tożsamości u dzieci osób ocalonych z Holocaustu, czyli II pokolenia
Maria Orwid, Łukasz Biedka, Ewa Domagalska - Kurdziel, Maria Kamińska, Krzysztof Szwajca

 

Tożsamość i dekonstrukcja
Michał Paweł Markowski

 

TOTALITARYZM A PSYCHIATRIA: ADAM SZYMUSIK IN MEMORIAM

 

Dochodząc do granic przedstawiania. Psychoterapia ofiar reżimu hitlerowskiego
Henry Szor

 

Krakowskie badania nad PTSD
Maria Orwid

 

Leczenie czy eksterminacja
Niels Pörksen

 

Nadużycia w psychiatrii w czasach sowieckiego totalitaryzmu
Semen Gluzman

 

Zaburzenia psychiczne u byłych więźniów politycznych prześladowanych w Polsce w latach 1944-1956
Janusz Heitzman, Krzysztof Rutkowski

 DIALOG NR 12
GODNOŚĆ CZŁOWIEKA


List Ojca Świętego

 

POWITANIA

 

Słowo powitania
Andrzej Kowal

 

Słowo powitalne
Günter Wienberg

 

Słowo powitalne
Andrzej Gołaś

 

Słowo powitalne
Friedrich Schophaus

 

Słowo powitalne
Wolfgang Schäfer

 

GODNOŚĆ CZŁOWIEKA

 

Jakie mamy zobowiązania wobec polskich pacjentów zamordowanych przez Niemców?
Klaus Dörner

 

Zbrodnie na pacjentach w Państwowym Zakładzie dla Umysłowo i Nerwowo Chorych w Kobierzynie
Mateusz Szpytma

 

ZAGROŻENIE ŻYCIA PRZEZ EUTANAZJĘ

 

Dlaczego tak trudno jest dyskutować o eutanazji?
Zbigniew Szawarski

 

Kiedy prawo do śmierci staje się obowiązkiem śmieci?
Martin Eichhorn

 

ZAGROŻENIE ŻYCIA PRZEZ EUGENIKĘ

 

Uśmiercanie z litości
Theo R. Payk

 

Eugenika. Eugenika molekularna?
Cezary Żekanowski

 

Eugenika dzisiaj - czy zagrożenie jest prawo do życia i godność człowieka?
Renate Schernus

 

O ingerencjach w ludzką psychikę, wolności i moralnej odpowiedzialności.
Barbara Chyrowicz

 

Prawo i etyka we współczesnej medycynie
Wolfgang Włodarg

 

Problemy etyczne związane z badaniami genetycznymi w psychiatrii
Joanna Hauser, Elżbieta Hornowska, Anna Leszczyńska - Rodziewicz, Marzena Zakrzewska

 

ZAGROŻENIA ŻYCIA PRZEZ ZANIEDBANIE I SPOŁECZNE WYKLUCZENIE

 

Zaniedbanie i brak perspektyw
Janina Ochojska

 

Prawa człowieka i psychiatria w Europie
Michael von Cranach

 

Ludzie zbyteczni
Stefan Wilkanowicz

 

O niewidzialności - dewaluacja życia poprzez wyłączenie ze społeczeństwa

 

UCZENIE SIĘ PSYCHOZY

 

Psychoza jako choroba? - trwałe istotne doświadczenia z psychotycznych przeżyć.
Ruth Fricke

 

WYPĘDZENI ZE WSCHODU

 

Wypędzeni ze wschodu
Maria Cechnicka

 DIALOG NR 13
BLISKOŚĆ I OBCOŚĆ


BLISKOŚĆ I OBCOŚĆ

 

Bliskość i obcość
Friedrich Leidinger, Andrzej Cechnicki

 

Ambiwalencja obcości
Jacek Filek

 

Obce we mnie
Renate Schernus

 

Problemy tożsamości u potomstwa ofiar Holocaustu
Krzysztof Szwajca

 

Los polskich robotników przymusowych w psychiatrii w latach 1943-1945
Katharina von Cranach

 

Uchodźcy greccy w Polsce
Aleksander Araszkiewicz, Elżbieta Maludzińska

 

Człowiek odbiegający od normy jako obcy- o radzeniu sobie z lękiem przed utratą znanego
Thomas Hax-Schoppenhorst

 

Traumatyczne momenty emigracji
Heinz- Jochen Zenker

 

WINA - ODPOWIEDZIALNOŚĆ - PRZEBACZENIE

 

Potrzeba przebaczenia u ocalonych z Holocaustu na przykładzie Żydów z terenu Rumunii
Katarzyna Prot - Klinger

 

Problem żydowski? Problem polski? Refleksje nad procesem grupowym krakowskich psychoterapeutów
Bogdan de Barbaro, Barbara Józefik

 

STARE SĄSIĘDZTWO

 

Stare sąsiedztwo- nowe partnerstwo. Europejska integracja i zdrowie psychiczne
Ulla Schmidt

 

Stare sąsiedztwo - nowe partnerstwo. Europejska integracja i zdrowie psychiczne.
Friedrich Leidinger, Andrzej Cechnicki

 

Stare sąsiedztwo, nowe problemy. Zaufanie, patriotyzm, spostrzeganie Unii Europejskiej a oczekiwania związane z integracją europejską.

 

Ojczyzny albo geometria kanapek
David Kernami

 

Integracja polskich emigrantów w Niemczech
Friedrich Leidinger


ZBRODNIE MEDYCYNY XX WIEKU: ZAPRZECZENIE - WYJAŚNIENIE - NAUCZANIE

 

Zaprzeczenie - Wyjaśnienie - Nauczanie
Friedrich Leidinger

 DIALOG NR 14
LOS(Y) LUDZKI(E) W KRYTYCZNYCH CZASACH

 

Zeszyt dedykowany Irenie Sendler

Irena Sendler

 

TRAUMATYCZNE DOŚWIADCZENIA MIĘDZY NARODAMI I POKOLENIAMI

 

Traumatyczne doświadczenia między narodami i pokoleniami
Władysław Bartoszewski

 

Kolektywna traumatyzacja a porozumienie między narodami.Ofiara-Sprawca-Trauma
Niell Pörksen

 

Auschwitz-Birkenau.-wyzwanie po 60 latach.Zadanie przekazania pamięci.
Jochen August

 

LOS(Y) LUDZKI(E) W KRYTYCZNYCH CZASACH

 

Powitanie uczestników Sympozjum "Losy ludzkie w krytycznych czasach"
Friedrich Leidinger, Andrzej Cechnicki

 

Polacy, Niemcy i Żydzi. Pamięć i odpowiedzialność.
Anna Wolff-Powęska

 

Kiedy myślę o Łodzi... - historia życia jako trudne wspomnienie.
Henry Szor

 

Losy ludzkie w krytycznych czasach - w poszukiwaniu własnej tożsamości
Katarzyna Zimmerer

 

Kraków i Jerozolima - znowu razem
HaimY. Knobler

 

Łódzkie życiorysy w trudnych czasach
Hans- Jurgen Bömelburg

 

Być psychiatrą w burzliwych czasach. John Rittmeister i inni
Christie Teller, Matthias Boentert

 

Kain i Abel. Głos w dyskusji
Maria Cechnicka

 

HOLOCAUST CHORYCH PSYCHICZNIE. ZAPRZECZENIE - WYJAŚNIENIE - NAUCZANIE

 

Przywracanie pamięci
Günter Wienberg

 

Zofiówka. Zapomniani pacjenci
Katarzyna Prot, Łukasz Biedka

 

Zapomniani pacjenci. Zaproszenie na polsko-niemiecko- izraelskie sympozjum
Anna Przewłocka

 

RECENZJE

 

Kultura pamięci w XXI wieku. Film „Upadek" w historyczno-kulturowym kontekście teraźniejszości.
Karl Heinrich Pohl

 

 DIALOG NR 15
"UTRATA I ZDROWIE PSYCHICZNE.POZBAWIONY OJCZYZNY - UCIEKINIER, WYPĘDZONY, EMIGRANT... I PRZYBYSZ?!"


Andrzej Cechnicki, Friedrich Leidinger
Utrata i zdrowie psychiczne. Pozbawiony ojczyzny - uciekinier, wypędzony ... i przybysz?

 

Alfons NOSSOL
Opole - miejsce niezwykłe

 

Inka Semik - Schwede
Jestem Hanyską z Górnego Śląska

 

Anna Popek
Przyszli po nich rano

 

Erich Wulff
Psychiczne problemy związane ze stratą ojczyzny

 

Michael von Cranach
Strata i zdrowie psychiczne

 

Peter Silfen
Życie z poczuciem utraty wartości

 

Klaudia Koloczek, Volker Wippermann, Urlich Trenckmann
Długotrwałe skutki (psycho-) traumatycznych przeżyć u wypędzonych po II wojnie światowej

 

 

 

Joachim Piecuch
Wpływ wypędzeń na kształtowanie się poczucia tożsamości osobowej. Rozważania filozoficzno-antropologiczne

 

Aniela Dylus
O granicach mobilności i potrzebie zakorzenienia

 

KONTEKST HISTORYCZNO - POLITYCZNY

 

Klaus Ziemer
Stosunki polsko-niemieckie w kontekście doświadczeń XX wieku.

 

Maria Cechnicka
Wiek dwóch totalitaryzmów

 

Piotr Madajczyk
Pozbawiony ojczyzny - uciekinier, wypędzony, emigrant... i przybysz w historycznej perspektywie

 

Karl Heinrich Pohl
„Ucieczka i wypędzenie". Próba przybliżenia z perspektywy niemieckiej

 

Maria Załuska
Czy pamięć potrzebuje pomników - wprowadzenie do tematu

 

Edmund Nowak
Czy pamięć potrzebuje pomników? (na przykładzie historii Łambinowic)

 

Piotr Buras
O publicznym użytkowaniu historii i polsko-niemieckich sporach

 

Thomas Urban
Temat sporny - wypędzenia. Przeciwstawne dyskursy historyczne, nieporozumienia i brakujące informacje

 

Mariusz Kokodyński
Ośrodek dla uchodźców z Czeczenii

 

Jochen Zenker
Czy uchodźcy dojdą swoich praw?

 

SYMPOZJUM POLSKO - IZRAELSKIEGO TOWARZYSTWA ZDROWIA PSYCHICZNEGO, BRAT - INNY

 

Moshe Landau
Podróż z Tel Avivu do Krakowa: obecność przeszłości

 

SYMPOZJUM POLSKO- IZRAELSKO - NIEMIECKIE. ZAGŁADA PACJENTÓW POCHODZENIA ŻYDOWSKIEGO - PODWÓJNIE ZAPOMNIANI - DZIŚ PRZYWRÓCENI PAMIĘCI

 

Friedrich Leidinger
Zagłada pacjentów pochodzenia żydowskiego - podwójnie zapomniani - dziś przywróceni pamięci

 

Andrzej Cechnicki
Zagłada pacjentów pochodzenia żydowskiego - podwójnie zapomniani - dziś przywróceni pamięci

 

Tadeusz Nasierowski
Zagłada chorych psychicznie

 

PSYCHIATRIA SPOŁECZNA

 

Niels Pörksen
Deregulacja ogranicza integrację

 

Wolfgang Rieger
Z punktu widzenia menedżera

 

Marek Prawda
Największa bezwzględność. Zbrodnie Wehrmachtu w Polsce wrzesień- październik 1939

 

do góryDIALOG NR 16
ZESTARZEĆ SIĘ I UMRZEĆ U SIEBIE - W POLSCE I W NIEMCZECHJacek Bomba
Maria Orwid. 23 lipca 1930 - 9 lutego 2009


Friedrich Leidinger
Maria, która była źródłem naszej przyjaźni opuściła nas.


Od redakcji

Andrzej Cechnicki, Elmar Spancken
Zestarzeć się i umrzeć u siebie - w Polsce i w Niemczech


Dagmar Ziegler
Zestarzeć się i umrzeć u siebie - w Polsce i w Niemczech


Clausjürgen Schierbaum
Zestarzeć się i umrzeć u siebie w Polsce i w Niemczech


Antoni Z. Kamiński
Wręczenie nagrody Fundacji Pro Publico Bono w zakresie programu "dyplomacji obywatelskiej"


Rezolucja w sprawie sytuacji psychiatrii w Polsce i w Niemczech

Wojciech Rachel
Stary człowiek i jego potrzeby. Utrata autonomii społecznej, kulturowej i rodzinnej.


Klaus Dörner
Zestarzeć się i umrzeć u siebie - w Polsce i w Niemczech


Christine Thomas
Człowiek starszy i jego potrzeby. Utrata autonomii? - fizyczne i psychiczne aspekty wieku starszego


Alicja Sadowska
Sytuacja chorych na chorobę Alzheimera i ich opiekunów w Polsce


Thomas Klie
Osoby starsze i ich potrzeby - odpowiedzi opieki psychiatrycznej


Maria Załuska
Polityka społeczna wobec zmian demograficznych w Polsce


Britta Pörksen
Towarzyszenie w umieraniu


Ingrid Dilger
Praktyka dotycząca pracy w grupie osób starszych na podstawie biografii własnej pacjenta


Karin Pohl, Anna Przewłocka
Wspólnie, jeżeli to tylko możliwe - koncepcja wielopokoleniowości  w rodzinie i w społeczności lokalnej


DOKĄD ZMIERZASZ PSYCHIATRIO?

Elmar Spancken
Dokąd zmierzasz psychiatrio?


Ralf Seidel
Same właściwości i żadnego świata. Dokąd zmierza psychiatria?


Friedhelm Hangsbach
Dlaczego zdrowie psychiczne jest ważnym czynnikiem dla gospodarki?


Jacek Wciórka
Błądzić po ludzku! Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w Polsce
DIALOG NR 17
WŚRÓD SWOICH. POTRZEBY CHORYCH PSYCHICZNIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI


Od redakcji

Friedrich Leidinger
Nagroda Polsko - Niemiecka za szczególne zasługi dla rozwoju stosunków polsko- niemieckich w roku 2010.WŚRÓD SWOICH


Andrzej Cechnicki, Elmar Spancken
Potrzeby chorych psychicznie i odpowiedzialność lokalnej społeczności


Jerzy Kłoczowski
Lublin - otwarte miasto pogranicza


Heiner Legewie
Jaką przyszłość ma gmina?


Anna Liberadzka
Potrzeby i oczekiwania z perspektywy beneficjentów wobec psychiatrii i samorządów lokalnych


Sybille Prins
Oczekiwania i potrzeby osób doświadczonych przez psychiatrię w Niemczech


Artur Kochański
Lublin jako dobra wspólnota


Michael Gollnow
Znaczenie religii i wiary w opiece nad osobami chorującymi psychicznie


Jacek Wciórka
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w Polsce: szanse i bariery


Niels Pörksen
Nasze "najlepsze" błędy. Doświadczenia z niemieckiej reformy psychiatrii.


ZAGŁADA OSÓB CHORYCH PSYCHICZNIE PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ - PAMIĘĆ I HISTORIA


Maria Wardzyńska
Akcja "Inteligencja" i eksterminacja pacjentów szpitali psychiatrycznych na ziemiach polskich włączonych do III Rzeszy

Tadeusz Nasierowski
Pomnik w Warszawie jako następny krok po tablicy w Forcie VIIProgram Sympozjum "Zagłada osób chorych psychicznie podczas II wojny światowej - pamięć i historia"


POLSKO- NIEMIECKO - IZRAELSKA WPÓŁPRACA


Andrzej Cechnicki, Haim Knobler
Nasza młodzież - nasza przyszłość

DIALOG NR 18
SPOTKANIE - DIALOG - WYTRWANIE. NASZE DWADZIEŚCIA LAT


Od redakcji

Niels Pörksen, Elmar Spancken, Andrzej Cechnicki
20 lat Polsko - Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego


Woflgang Roos - Pfeifer
Polsko - Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego - niech żyje!SPOTKANIE - DIALOG - WYTRWANIE. NASZE DWADZIEŚCIA LAT

Ralf Seidel
My - Polacy i Niemcy


Maria Cechnicka
Zapominanie. Pamiętanie


Marek Prawda
Polsko - niemiecka wspólnota psychiatrów


Anna Liberadzka
Dwadzieścia lat partnerstwa


Anna Wolff - Powęska
Dwadzieścia lat partnerstwaOJCOWIE ZAŁOŻYCIELE


Klaus Dörner
Dwadzieścia lat partnerstwa


Maria Pałuba
Dwadzieścia lat partnerstwa


Friedrich Leidinger
Dwadzieścia lat partnerstwa


Andrzej Cechnicki
Spotkanie - Dialog - WytrwanieWSPOMNIENIA


Elmar Spancken, Andrzej Cechnicki, Sabine Radtke - Götz
Dr Detlef Klotz


Maria Pałuba
Wspomnienie o Joannie Meder


Barbara Józefik
Wspomnienie o Marii Orwid


Jacek Bomba
Wspomnienie o Adamie Szymusiku


Sabine Radtke Götz
Detlef Klotz
Wspomnienie o Tadeuszu Zalewskim


Niels Pörksen
Wspomnienie o Józefie Boguszu


Ute Daub
Znane gesty. Pamięci Tadeusza ZaleskiegoTOWARZYSTWO A REFORMA OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ


Niels Pörksen
Wpływ PNTZP na rozwój opieki psychiatrycznej i reformę


Jacek Wciórka
Reformowanie opieki psychiatrycznej w Polsce - niemieckie inspiracje, polska wyobraźniaNASZE PARTNERSTWA


Karin Pohl
Dwadzieścia lat partnerstwa - o obcości i bliskości


Monika Szewczyk, Artu Kochański
Partnerstwo Lublin - Berlin


Martin Driessen
20 lat psychiatrycznego partnerstwa pomiędzy Krakowem i Bethel


Nicole Jordan
Most do Krakowa. Polska - nasze PartnerstwoPOLSKO - NIEMIECKIE TABU


Ewa Owsiany, Hans Stoffels, Renate Schernus, Ursula Bolte
Początki


Krzysztof Szwajca
Raz jeszcze o polsko - niemieckim tabu


Maria Waloszek Brzozoń
Moje refleksje nas polsko - niemieckim tabuNASZA PRZYSZŁOŚĆ - GŁOS MŁODEJ GENERACJI


Łukasz Cichocki
Refleksje na temat przyszłości z perspektywy sekretarza


Artur Kochański
Dwadzieścia lat partnerstwa


Daniela Brandtner
Rok 2025 - moja wizja przyszłościDIALOG NR 19
PSYCHIATRIA POTRZEBUJE ZAUFANIA


Od redakcji

PSYCHIATRIA POTRZEBUJE ZAUFANIA


Andrzej Cechnicki, Elmar Spancken
Psychiatria potrzebuje zaufania


Janusz Heitzman
Psychiatria potrzebuje zaufania


Andrzej Włodarczyk
Psychiatria potrzebuje zaufania


Józef Krawczyk
Powitanie


Manfred Deselaers
Trauma i zaufanie


Anna Liberadzka
Człowiek potrzebuje zaufania


Ilka Struck
Dialog jako fundament zaufania


Niels Pörksen
Psychiatria potrzebuje zaufania


Karin Pohl
Wieloletnie, niezawodne, stabilne relacje


Katarzyna Wrzesień
Niekochany pacjent


Manfred Deselaers
Refleksje na zakończenie Sympozjum "Psychiatria potrzebuje zaufania"POLSKO-NIEMIECKIE TABU


Krzysztof Szwajca
Zobowiązani, aby pamiętać


Ralf Seidel
Uczenie się z historiiPSYCHIATRIA I RELIGIA


Michael Gollnow
Wspólne uczestnictwo we Mszy Świętej - droga do zaufania


Jarosław Liebersbach
Psychiatria i religia na progu Auschwitz
PARTNERSTWO W PSYCHIATRYCZNEJ CODZIENNOŚCI


Renate Schernus
Partnerstwo w postępowaniu psychiatrycznym - fikcja czy wizja? Widziane z niemieckiej perspektywy


Iris Hauth
Partnerstwo w pracy psychiatrycznego oddziału stacjonarnego


Katarzyna Prot - Klinger
Partnerstwo w praktyce psychiatrii środowiskowej


Edith Mayer
Działanie w duchu trialogu z perspektywy członków rodzin osób chorujących psychicznieZ ŻYCIA TOWARZYSTWA


Andrzej Cechnicki
Laudacja dla Fryderyka Leidingera z okazji wręczenia Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi RPFriedrich Leidinger
Podziękowanie


Karin Pohl
Podziękowanie


Friedrich Leidinger
Laudacja dla Andrzeja Cechnickiego


Andrzej Cechnicki
PodziękowaniePRZYWRACANIE PAMIĘCI


Anna Wolff- Powęska
Pamięć- Brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945-2012)


                                                                                                                                                            do góry 
DIALOG NR 20CZY SĄ JESZCZE ZDROWI?


SPIS TREŚCI

OD REDAKCJI
RENATE SCHERNUS
Czy są jeszcze zdrowi?


 
CZY SĄ JESZCZE ZDROWI ? NIEBEZPIECZNE TRENDY W PSYCHIATRII W NIEMCZECH I W POLSCE


ŁUKASZ CICHOCKI, ELMAR SPANCKEN
Powitanie.


HANNA GĄSOWSKA-KRÖHNERT
Powitanie.

KLAUS DÖRNER
Czy są jeszcze zdrowi ? Niebezpieczne trendy w psychiatrii w Polsce i w Niemczech.


 
PSYCHIATRYZACJA ŻYCIA CODZIENNEGO

 
BOGDAN de BARBARO
Uwagi o niektórych skutkach medykalizacji i psychiatryzacji zjawisk życia codziennego.


MARTIN DRIESSEN
Psychiatryzacja społeczeństwa.

GÜNTHER WIENBERG
Niemcy na drodze do psychiatrii trzech klas.


ANDRZEJ ZYBERTOWICZ
Interesy, wartości i automatyzmy: społeczne paliwo psychiatryzacji.


DOROTA DUŻYK-WYPICH
Czy bycie innym jest normalne? Czy nasza inność może być zdrowa?DOBRA PRAKTYKA

 
BERNWARD VIETEN
Kliniki psychiatrii i psychoterapii - pokażmy co potrafimy!PSYCHIATRIA I RELIGIA


KRZYSZTOF GRZYWOCZ
Język religijny a język psychiatryczny.POLSKO - NIEMIECKIE TABU


KRZYSZTOF SZWAJCA
Polsko-niemieckie tabu.PAMIĘĆ I HISTORIA

 
FRIEDRICH LEIDINGER, ANDRZEJ CECHNICKI
Losy polskiej psychiatrii pod okupacją niemiecką w czasie II wojny światowej.


TADEUSZ NASIEROWSKI
Szary autobus w Polsce


KARL HEINRICH POHL
„Szare autobusy" i PNTZP. Nowy projekt w dziedzinie niemiecko-polskiej kultury pamięci.POLSKO-NIEMIECKO-UKRAIŃSKA WSPÓŁPRACA


NIELS PÖRKSEN
Partnerstwo z Ukrainą w obszarze zdrowia psychicznego.


Kalendarium współpracy polsko-ukraińsko-niemieckiej 1990-2013.


ANTONI KĘPIŃSKI- MYŚLICIEL DIALOGU
 

JACEK BOMBA
Dziedzictwo Kępińskiego.UMOWA O WSPÓŁPRACY

Umowa o współpracy między Stowarzyszeniem „Otwórzcie Drzwi" Kraków, Polska a Verein Psychiatrie-Erfahrener Bielefeld e.V Bielefeld , Deutschland.

 DIALOG NR 21
PSYCHIATRIA NASZYCH MARZEŃ - PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ DZISIAJ


Spis treści

OD REDAKCJI


MARIA CECHNICKA
80 lat Klausa Dörnera.


MARIA CECHNICKA
80 lat Nielsa Pörksena.


PSYCHIATRIA NASZYCH MARZEŃ


ŁUKASZ CICHOCKI, ELMAR SPANCKEN
Powitanie.


REGINA SCHMIDT-ZADEL
Społeczeństwo moich marzeń.


ANDRZEJ CECHNICKI
Takie były nasze marzenia.


ŁUKASZ CICHOCKI
Jakie my, profesjonaliści mamy marzenia?


HELENA LACKI
Jakie my, profesjonaliści mamy marzenia?


RAINER HÖFLACHER
Psychiatria moich marzeń. Perspektywa pacjenta.


REGINA BISIKIEWICZ
Psychiatria naszych marzeń. Perspektywa rodziny.


ANNA JĘDRYCZKA-HAMERA
Kreatywne programy w opiece psychiatrycznej.


MATTHIAS HEIβLER
Regionalny budżet w opiece psychiatrycznej.


 
NASZE ŚWIADECTWA ZDROWIENIA

 
LILIANA BORYCKA
Krzywda ludzka.


DOROTA WYPICH, BARBARA BANAŚ, MARCIN SZUBA
Droga do zdrowienia poprzez edukację.PRAWA PACJENTÓW


MARIA ZAŁUSKA
Prawa człowieka, prawa pacjenta.HISTORIA POLSKO-NIEMIECKA

 
KARL HEINRICH POHL
Wrocław: europejskie miejsce historii?


URSZULA SOCHACKA
Film „Nie wolno się brzydko bawić".


URSZULA SOCHACKA
Nie pójdziemy do przodu z zamkniętymi oczami.


KARL HEINRICH POHL
„Nasze matki, nasi ojcowie"
Refleksje na temat serialu telewizji ZDF. 
Realizacja WEBs