• kontakt
  • mapa serwisu
Aktualności

 

XXX  Polsko-Niemieckie Sympozjum

Warszawa

  26 września – 28 września 2019 r.


Program konferencji.

Karta zgłoszeniowa.


Kontakt: lukasz.kaczka@babinski.pl, tel. 12 65 24 248W tym roku świętujemy XXX urodziny naszego Towarzystwa, to szczególna okazja dająca szansę zarówno na spojrzenie wstecz i podsumowanie tych trzydziestu lat, jak i na wybiegnięcie w przyszłość i sformułowanie wizji dalszej współpracy. W załączeniu projekt programu konferencji, której temat brzmi "Psychiatria w czasach społecznej niepewności" oraz Karta zgłoszeniowa.


Z różnych powodów w cywilizacji Zachodu, także w Polsce i w Niemczech , pojawiło się poczucie społecznej niepewności. Składają się na to najprawdopodobniej zarówno czynniki o charakterze ekonomicznym, egzystencjalnym (zawieszenie, rozmycie pojęcia prawdy), politycznym, jak i te związane z charakterem języka, którym się komunikujemy. Będziemy reflektować te zjawiska z różnych perspektyw, a także spróbujemy znaleźć odpowiedzi na trudności, które niesie nasz czas.


XXX Sympozjum naszego Towarzystwa odbędzie się od 26 do 28 września 2019 r. w Warszawie. Stolica naszego kraju, w której bardzo serdecznie i gościnnie przyjmie nas profesor Maria Załuska, daje także lepszą okazję do kontaktu ze światem polityki i przyjrzenia się zmianom w modelach organizacyjnych polskiej psychiatrii. One także stanowią część odpowiedzi na wyzwania, które niesie teraźniejszość.Patroni medialni:

Klauzula Informacyjna RODO dla Członków Stowarzyszenia znajduje się tutaj.
 


Polsko - Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego objęło honorowym patronatem projekt szkoleniowy organizowany przez Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa  Babińskiego SPZOZ w Krakowie, adresowany do przedstawicieli personelu  medycznego i niemedycznego z Małopolski i Podkarpacia. Szkolenia dotyczą „Kontaktu z pacjentem cierpiącym na zaburzenia psychiczne i jego rodziną.”  To zadanie publiczne finansowane jest ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Zadanie publiczne Nr NPZ.CO3-2017: „Szkolenia dla personelu medycznego oraz niemedycznego kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenie psychiczne oraz jego rodziną”.

Zadanie adresowane jest do zatrudnionych w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych i aptekach to jest  lekarzy, pielęgniarek i pielęgniarzy,  pracowników rejestracji, sekretarek medycznych oraz farmaceutów mających kontakt z pacjentami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne oraz rodzinami tych pacjentów z  województw małopolskiego oraz  podkarpackiego.
Projekt zakłada przeszkolenie w roku 2018 ok. 2520 osób (180 szkoleń, w grupach liczących od 10 do 14 osób).

Polsko - Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego serdecznie zaprasza pracowników zatrudnionych w ochronie zdrowia do wzięcia udziału w szkoleniach. Rekrutacja do Projektu ruszy już w listopadzie 2017r.

Szczegóły znajdują się na dedykowanej stronie Projektu www.kontaktwleczeniu.pl. Infolinia Projektu 504-947-744.

„Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020” 


Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie PNTZP


przypominamy o kolejnym XXVIII sympozjum naszego Towarzystwa, które odbędzie się w Krakowie (w załączeniu program). W ramach tego sympozjum odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków naszego Towarzystwa - piątek 29.09.2017r. godz. 16

Sala Konferencyjna w Willi Dyrektora Szpitala im. Babińskiego.

Podczas zebrania odbędą się wybory do Zarządu PNTZP.

Proponowane kandydatury to:
Strona Polska
1. Łukasz Cichocki, Kraków
2. Jerzy Kubiak, Kraków
3. Maria Waloszek-Brzozoń, Opole
4. Krzysztof Nazimek, Opole
5. Maria Załuska, Warszawa
6. Elżbieta Maludzińska-Janczarska, Bydgoszcz
7. Marcin Ziółkowski, Bydgoszcz
8. Artur Kochański, Lublin
9. Paweł Smyk, Kraków
10. Ewa Bartecka-Piłasiewicz, Wrocław

Strona Niemiecka
1. Elmar Spancken
2. Daniela Brandtner
3. Helena Lacki
4. Werner Schutze
5. Bernd Meissnest
6. Ralf Assfalg
7.
Karl-Peter Rohl
8. Jolanta Weglowski
9. Thomas Feld
10. Patric Debelt


Jednocześnie przypominamy, że warunkiem uczestnictwa w wyborach jest opłacenie zaległych i bieżących składek członkowskich.

XXVIII  Polsko-Niemieckie Sympozjum

 

więcej...»

XIV Forum Psychiatrii Środowiskowej Beneficjentów Rodzin i Profesjonalistów w Krakowie

 

więcej...»

Sekcja Naukowa Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP zaprasza na:
I Ogólnopolskie Forum Zespołów Leczenia Środowiskowego.

Forum odbędzie się w Łodzi w dniach 8 - 9 maja 2015 roku

Program do pobrania TUTAJ


XXVI SYMPOZJUM POLSKO-NIEMIECKIE W GDAŃSKU
Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym sympozjum naszego Towarzystwa, które odbędzie się w dniach 24-27.09.2015r. w Gdańsku.

W tym roku sympozjum nosi tytuł "Odwaga solidarności - wyzwania i szanse współczesnej psychiatrii".

Szczegóły w zakładce SYMPOZJAPUBLIKACJA DR ANDRZEJA CECHNICKIEGO - SCHIZOFRENIA: PROCES WIELOWYMIAROWY.

 
 Schizofrenia: proces wielowymiarowy, jest monografią badawczą, powstałą w Pracowni Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, poświęconą wynikom prospektywnych badań katamnestycznych nad przebiegiem psychoz schizofrenicznych. Temat dotyczy jednego z najważniejszych zagadnień psychiatrii klinicznej (jak przybiega psychoza schizofreniczna i czy można ten przebieg sensownie przewidywać?), podejmowanego wielokrotnie od 100 lat, choć, jak dotąd – z powodu rozlicznych zasadzek metodologicznych i koncepcyjnych – bez stanowczych konkluzji. Badanie krakowskie – dwudziestoletnia katamneza grupy chorych o dobrze zdefiniowanych i zoperacjonalizowanych właściwościach, poddanych oddziaływaniu innowacyjnego programu terapii środowiskowej (badanie typu in situ, real-time) stanowi w piśmiennictwie światowym niemal unikalną koncepcyjnie i metodycznie próbę uzyskania odpowiedzi na to nurtujące uczonych pytanie.

Przeprowadzona przez Autora krytyczna prezentacja dorobku psychiatrii na polu badań nad przebiegiem schizofrenii może być interesująca zarówno dla znawców tematu, jak i dla adeptów wkraczających dopiero w ten obszar zagadnień. Następnie Autor opisuje program badań – cele, założenia, dobór badanych, wykorzystane narzędzia oraz kontekst kliniczno-terapeutyczny, który obejmuje unikalny (krakowski), znany i ceniony nie tylko w Polsce, ale i na świecie program środowiskowego leczenia schizofrenii, a następnie charakterystykę badanej grupy 80 chorych leczonych i obserwowanych w tym programie przez 20 lat i poddawanych wielokrotnej ocenie katamnestycznej.

Wyniki badań pozwalają na dobrze udokumentowaną konkluzję, iż przebieg psychoz schizofrenicznych jest otwartym, wielowymiarowym procesem, który wprawdzie ma swoje tendencje i właściwości, ale pozostawia olbrzymie pole do działań terapeutycznych i wspierających, które mogą go modyfikować. Pozwala to kwestionować jeden z zastanych kanonów wskazujących na nieuchronność niekorzystnego przebiegu. Monografia dr. Cechnickiego stanowi znaczący krok w kierunku   uzyskania sensownych klinicznie i naukowo odpowiedzi na to pytanie (prof. Jacek Wciórka)
                                                              


                                                                


 

PETYCJA W SPRAWIE RÓWNEGO TRAKTOWANIA OSÓB CHORUJĄCYCH SOMATYCZNIE I PSYCHICZNIE

Szanowni Państwo,

Zwracam się do Was z prośbą o podpisanie petycji w sprawie
równego traktowania osób chorujących somatycznie i psychicznie oraz
zamieszczenie jej na stronach Państwa organizacji/instytucji.

Petycję można podpisać klikając w poniższy link:
http://www.petycje.pl/petycja/7558/rowne_traktowanie_osob_chorujscych_somatycznie_i_psychicznie_.html

Zachęcam do składania podpisów i z góry dziękuję za każdy oddany głos.
Jednocześnie proszę o rozsyłanie tego maila do wszystkich znajomych w
całej Polsce.

z serdecznymi pozdrowieniami
Andrzej CechnickiDIALOG AKTUALNOŚCI NR 8
Zapraszamy do lektury nowego numeru Dialogu.Aktualności.
Można w nim znaleźć podsumowanie Sympozjum w Berlinie, wiadomości w Partnerstwach, sprawozdanie z podróży polsko-niemieckiej delegacji na Ukrainę. Ponadto zawiera istotny artykuł dotyczący Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, informację o inicjatywie pomnika ku czci pomordowanych pacjentów oraz wiele innych.
Numer wysyłany jest do wszystkich członków Towarzystwa. Można go również znaleźć na stronie internetowej lub zamówić w sekretariacie Towarzystwa.


NOWE PARTNERSTWO
Partnerstwo na Rzecz Zdrowia Psychicznego Lublin – Berlin powstało z inicjatywy Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego, które zaprosiło do współpracy trzy organizacje z terenu Lubelszczyzny: Fundację Fuga Mundi z Lublina, Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Puławskie Stowarzyszenie Zdrowia Psychicznego), zrzeszone w Lubelskiej Filii Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP oraz niemieckie stowarzyszenia Albatros e.V. z Berlina. Wszystkie te organizacje posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy na rzecz niepełnosprawnych, a Partnerstwo ma służyć wymianie doświadczeń oraz wypracowaniu standardów międzynarodowych, które będą mogły być później wprowadzane przez inne instytucje i organizacje pozarządowe z Polski.

 

więcej...»

 
Realizacja WEBs