• kontakt
  • mapa serwisu
Aktualności

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem Komisji Zdrowia, który realizował następujące tematy:

 

– rozpatrzenie rządowego dokumentu: „Informacja o realizacji działań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w 2013 r.” (druk nr 2850);

 

– rozpatrzenie informacji na temat stanu opieki psychiatrycznej w Polsce. Realizacja zadań Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w latach 2014-2015.

 

Całość tekstu TUTAJXIV Forum Psychiatrii Środowiskowej Beneficjentów Rodzin i Profesjonalistów w Krakowie

 

więcej...»

Sekcja Naukowa Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP zaprasza na:
I Ogólnopolskie Forum Zespołów Leczenia Środowiskowego.

Forum odbędzie się w Łodzi w dniach 8 - 9 maja 2015 roku

Program do pobrania TUTAJ


XXVI SYMPOZJUM POLSKO-NIEMIECKIE W GDAŃSKU
Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym sympozjum naszego Towarzystwa, które odbędzie się w dniach 24-27.09.2015r. w Gdańsku.

W tym roku sympozjum nosi tytuł "Odwaga solidarności - wyzwania i szanse współczesnej psychiatrii".

Szczegóły w zakładce SYMPOZJAPUBLIKACJA DR ANDRZEJA CECHNICKIEGO - SCHIZOFRENIA: PROCES WIELOWYMIAROWY.

 
 Schizofrenia: proces wielowymiarowy, jest monografią badawczą, powstałą w Pracowni Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, poświęconą wynikom prospektywnych badań katamnestycznych nad przebiegiem psychoz schizofrenicznych. Temat dotyczy jednego z najważniejszych zagadnień psychiatrii klinicznej (jak przybiega psychoza schizofreniczna i czy można ten przebieg sensownie przewidywać?), podejmowanego wielokrotnie od 100 lat, choć, jak dotąd – z powodu rozlicznych zasadzek metodologicznych i koncepcyjnych – bez stanowczych konkluzji. Badanie krakowskie – dwudziestoletnia katamneza grupy chorych o dobrze zdefiniowanych i zoperacjonalizowanych właściwościach, poddanych oddziaływaniu innowacyjnego programu terapii środowiskowej (badanie typu in situ, real-time) stanowi w piśmiennictwie światowym niemal unikalną koncepcyjnie i metodycznie próbę uzyskania odpowiedzi na to nurtujące uczonych pytanie.

Przeprowadzona przez Autora krytyczna prezentacja dorobku psychiatrii na polu badań nad przebiegiem schizofrenii może być interesująca zarówno dla znawców tematu, jak i dla adeptów wkraczających dopiero w ten obszar zagadnień. Następnie Autor opisuje program badań – cele, założenia, dobór badanych, wykorzystane narzędzia oraz kontekst kliniczno-terapeutyczny, który obejmuje unikalny (krakowski), znany i ceniony nie tylko w Polsce, ale i na świecie program środowiskowego leczenia schizofrenii, a następnie charakterystykę badanej grupy 80 chorych leczonych i obserwowanych w tym programie przez 20 lat i poddawanych wielokrotnej ocenie katamnestycznej.

Wyniki badań pozwalają na dobrze udokumentowaną konkluzję, iż przebieg psychoz schizofrenicznych jest otwartym, wielowymiarowym procesem, który wprawdzie ma swoje tendencje i właściwości, ale pozostawia olbrzymie pole do działań terapeutycznych i wspierających, które mogą go modyfikować. Pozwala to kwestionować jeden z zastanych kanonów wskazujących na nieuchronność niekorzystnego przebiegu. Monografia dr. Cechnickiego stanowi znaczący krok w kierunku   uzyskania sensownych klinicznie i naukowo odpowiedzi na to pytanie (prof. Jacek Wciórka)
                                                              


                                                                


 

PETYCJA W SPRAWIE RÓWNEGO TRAKTOWANIA OSÓB CHORUJĄCYCH SOMATYCZNIE I PSYCHICZNIE

Szanowni Państwo,

Zwracam się do Was z prośbą o podpisanie petycji w sprawie
równego traktowania osób chorujących somatycznie i psychicznie oraz
zamieszczenie jej na stronach Państwa organizacji/instytucji.

Petycję można podpisać klikając w poniższy link:
http://www.petycje.pl/petycja/7558/rowne_traktowanie_osob_chorujscych_somatycznie_i_psychicznie_.html

Zachęcam do składania podpisów i z góry dziękuję za każdy oddany głos.
Jednocześnie proszę o rozsyłanie tego maila do wszystkich znajomych w
całej Polsce.

z serdecznymi pozdrowieniami
Andrzej CechnickiDIALOG AKTUALNOŚCI NR 8
Zapraszamy do lektury nowego numeru Dialogu.Aktualności.
Można w nim znaleźć podsumowanie Sympozjum w Berlinie, wiadomości w Partnerstwach, sprawozdanie z podróży polsko-niemieckiej delegacji na Ukrainę. Ponadto zawiera istotny artykuł dotyczący Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, informację o inicjatywie pomnika ku czci pomordowanych pacjentów oraz wiele innych.
Numer wysyłany jest do wszystkich członków Towarzystwa. Można go również znaleźć na stronie internetowej lub zamówić w sekretariacie Towarzystwa.


NOWE PARTNERSTWO
Partnerstwo na Rzecz Zdrowia Psychicznego Lublin – Berlin powstało z inicjatywy Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego, które zaprosiło do współpracy trzy organizacje z terenu Lubelszczyzny: Fundację Fuga Mundi z Lublina, Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Puławskie Stowarzyszenie Zdrowia Psychicznego), zrzeszone w Lubelskiej Filii Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP oraz niemieckie stowarzyszenia Albatros e.V. z Berlina. Wszystkie te organizacje posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy na rzecz niepełnosprawnych, a Partnerstwo ma służyć wymianie doświadczeń oraz wypracowaniu standardów międzynarodowych, które będą mogły być później wprowadzane przez inne instytucje i organizacje pozarządowe z Polski.

 

więcej...»

 
Realizacja WEBs